Javascript console log array to string

Đối tượng Array vào JavaScript là đối tượng toàn thể được dùng làm xây hình thành các mảng; là những đối tượng người tiêu dùng cao cấp cùng giống một dạng list.

Bạn đang xem: Javascript console log array to string

Tạo một Mảng

var fruits = <"Apple", "Banana">; console.log(fruits.length); // 2

Truy cập (bằng chỉ mục) đến 1 phần tử của Mảng

var first = fruits<0>; // Apple var last = fruits<fruits.length - 1>; // Banana

Lặp sang một Mảng

fruits.forEach(function(item, index, array) ); // Apple 0 // Banana 1

Thêm thành phần vào thời gian cuối Mảng

var newLength = fruits.push("Orange"); // <"Apple", "Banana", "Orange">

Xóa bộ phận từ lúc cuối Mảng

var last = fruits.pop(); // xoá bỏ Orange (từ vị trí cuối) // <"Apple", "Banana">;

Xóa phần tử từ đầu Mảng

var first = fruits.shift(); // xoá bỏ Apple tự địa điểm đầu // <"Banana">;

Thêm phần tử vào đầu Mảng

var newLength = fruits.unshift("Strawberry") // cấp dưỡng địa chỉ đầu // <"Strawberry", "Banana">;

Tìm chỉ mục của 1 phần tử trong Mảng

fruits.push("Mango"); // <"Strawberry", "Banana", "Mango"> var pos = fruits.indexOf("Banana"); // 1

Xóa một trong những phần tử bằng chỉ mục của nó

var removedItem = fruits.splice(pos, 1); // đó là phương pháp để xoá bỏ 1 phần tử // <"Strawberry", "Mango">

Xóa các phần tử ban đầu từ địa điểm của chỉ mục

var vegetables = <"Cabbage", "Turnip", "Radish", "Carrot">; console.log(vegetables); // <"Cabbage", "Turnip", "Radish", "Carrot"> var pos = 1, n = 2; var removedItems = vegetables.splice(pos, n); // đấy là cách để xoá các phần tử, n định nghĩa số thành phần nên xoá quăng quật, // từ vị trí đó (pos) trsinh hoạt đi đến cuối mảng. console.log(vegetables); // <"Cabbage", "Carrot"> (mảng ban sơ đã biết thành cầm đổi) console.log(removedItems); // <"Turnip", "Radish">

Sao chép một Mảng

var shallowCopy = fruits.slice(); // đây là phương pháp để tạo thành một bạn dạng sao // <"Strawberry">
< element0 , element1 , ..., elementN > new Array(element0 , element1 <, ... <, elementN >>) new Array(arrayLength) nguyên ổn tố N Một mảng JavaScript được khởi sinh sản với những nguyên tố một mực, ngoại trừ vào ngôi trường phù hợp một đối số độc nhất được truyền vào mảng xây đắp với lập luận đó là 1 trong những số lượng. (Xem mặt dưới). Lưu ý rằng trường hòa hợp đặc biệt quan trọng này chỉ áp dụng cho những mảng JavaScript tạo ra với những mảng tạo ra, không mảng literals tạo thành cùng với cú pháp khung. arrayLength Nếu đối số tuyệt nhất được truyền cho những mảng constructor là một trong những nguyên ổn thân 0 và 2 32 -1 (bao gồm), điều này trả về một mảng JavaScript mới cùng với chiều lâu năm tùy chỉnh nhằm con số kia. Nếu đối số là số như thế nào khác, một RangeError ngoại lệ được nỉm ra.

Mảng là đối tượng danh sách giống như ngulặng mẫu nhưng bao gồm phương thức để thực hiện traversal và bỗng biến đổi hoạt động. Cả chiều dài của một mảng JavaScript hay các nhiều loại của các nhân tố của nó được cố định và thắt chặt. Vì chiều dài kích cỡ của một mảng béo hoặc thu nhỏ tuổi bất cứ lúc nào, những mảng JavaScript là ko bảo đảm được rầm rịt. Nói phổ biến, đây là số đông Điểm sáng thuận tiện; nhưng giả dụ các kỹ năng này sẽ không được mong ước thực hiện cụ thể của chúng ta, bạn cũng có thể xem xét thực hiện các mảng gõ.

Một số người cho rằng bạn không nên áp dụng một mảng nlỗi là 1 trong mảng phối hợp . Trong phần lớn ngôi trường đúng theo, bạn cũng có thể áp dụng đồng bằng đối tượng người sử dụng nỗ lực vào đó, mặc dù làm cho điều này kèm theo cùng với hãy cảnh giác của bản thân mình. Xem các bài viết trường đoản cú điển JavaScript dịu với các phím tùy ý nlỗi là một ví dụ.


Mảng JavaScript được zero-lập chỉ mục: bộ phận đầu tiên của mảng là cơ hội chỉ số 0 , cùng những nhân tố sau cùng là chỉ số tương tự với giá trị của của mảng chiều nhiều năm (en-US) tài sản trừ đi 1.

var arr = <"đây là yếu tố thứ nhất "," đó là yếu tố sản phẩm công nghệ hai">; console.log(arr<0>); // Nhật ký này là yếu tố trước tiên " console.log(arr<1>); // Nhật cam kết này là yếu tố thiết bị hai " console.log(arr<arr.length - 1>); // Nhật ký này là nguyên tố vật dụng nhị "

Các bộ phận mảng là ở trong tính đối tượng người tiêu dùng trong và một bí quyết mà toString là một trong trực thuộc tính, tuy nhiên cố gắng nhằm truy vấn vào một phần tử của mảng nlỗi sau ném nhẹm một lỗi cú pháp, bởi vì thương hiệu download là chưa hợp lệ:

console.log(arr.0); // Một lỗi cú pháp

Có gì đặc biệt quan trọng về mảng JavaScript cùng những ở trong tính tạo ra vấn đề đó là. Tính JavaScript bước đầu bằng một chữ số quan yếu được tmê man chiếu với ký kết hiệu vệt chấm; và nên được truy vấn bằng phương pháp áp dụng ký hiệu khung. lấy một ví dụ, nếu như bạn đã có một đối tượng với cùng một thuộc tính có tên "3D" , nó chỉ hoàn toàn có thể được tđắm say chiếu bằng cách thực hiện ký hiệu khung. lấy ví dụ như:

var years = <1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010>; console.log(years.

Xem thêm: Hằng Số Là Gì Biểu Thức - Tìm Hiểu Các Khái Niệm Liên Quan Đến

0); // Một lỗi cú pháp console.log(years<0>); // Đúng cú pháp renderer.3d.setTexture (model, "character.png"); // Một lỗi cú pháp renderer<"3D">setTexture (model, "character.png."); // Đúng cú pháp

Lưu ý rằng trong ví dụ 3d , "3D" đã làm được trích dẫn. cũng có thể trích dẫn những chỉ số mảng JavaScript tương tự như (ví dụ, năm <"2"> núm bởi năm <2> ), tuy vậy nó không quan trọng. 2 trong thời hạn <2> là bị cưỡng chế vào trong 1 chuỗi các khí cụ JavaScript thông sang 1 tàng ẩn toString biến hóa. Chính bởi vì lý do này mà "2" cùng "02" vẫn chỉ mang lại nhị Dắt cắm khác biệt trên năm đối tượng với các ví dụ dưới đây hoàn toàn có thể là sự việc thiệt :

console.log(years<"2"> = years<"02">!);

Tương tự, ở trong tính đối tượng người tiêu dùng đó xảy ra và để được thích hợp chỉ hoàn toàn có thể được truy cập như những chuỗi trong ký kết hiệu khung:

var promise = ; console.log(promise<"Array">);

Một mảng của JavaScript chiều lâu năm (en-US) gia tài cùng tính tân oán được kết nối. Một số phương thức mảng gây ra vào (ví dụ, tham mê gia, lát cắt, indexOf , vv) có tính cho những giá trị của một mảng chiều lâu năm gia sản Khi bọn chúng được Gọi. Các cách thức khác (ví dụ, đẩy, mọt nối, vv) cũng cho kết quả trong phiên bản update tới một mảng của } ở trong tính.

var fruits = <>; fruits.push("banana", "apple", "peach"); console.log(fruits.length); // 3

khi tùy chỉnh một trực thuộc tính trên một mảng JavaScript lúc tài sản là một trong những chỉ số mảng thích hợp lệ và chỉ còn số sẽ là ngoài số lượng giới hạn ngày nay của mảng, engine vẫn update ở trong tính chiều lâu năm (en-US) của mảng đến phù hợp:

fruits<5> = "mango"; console.log(fruits<5>); // "mango" console.log(Object.keys(fruits)); // <"0", "1", "2", "5"> console.log(fruits.length); // 6

Tăng chiều nhiều năm (en-US) .

fruits.length = 10; console.log(Object.keys(fruits)); // <"0", "1", "2", "5"> console.log(fruits.length); // 10

Giảm nằm trong tính chiều lâu năm (en-US) , tuy vậy, xóa các phần tử.

fruits.length = 2; console.log(Object.keys(fruits)); // <"0", "1"> console.log(fruits.length); // 2

Vấn đề này được phân tích và lý giải thêm về Array.length (en-US) trang.


Kết trái của một cuộc đấu giữa một biểu lộ thường xuyên cùng một chuỗi hoàn toàn có thể tạo nên một mảng JavaScript. Mảng này có các tính chất cùng các nhân tố trong những số ấy cung cấp tin về cuộc đấu. Một mảng đó được trả về bởi RegExp.exec, String.match với string.Replace. Để giúp lý giải những thuộc tính với các yếu tố, nhìn vào ví dụ tiếp sau đây và tiếp nối tìm hiểu thêm bảng dưới đây:

// Trận đấu một d theo sau vì chưng một hoặc các b theo sau vì chưng một d // Ghi cân xứng của b cùng d sau // Bỏ qua ngôi trường hợp var Myre = / d (b +) (d) / i; var myArray = myRe.exec("cdbBdbsbz");

Các tính chất với những nhân tố trlàm việc về từ trận đấu này như sau:

Bất rượu cồn sản / tử Miêu tả Thí dụ đầu vào Một ở trong tính chỉ hiểu phản ảnh các chuỗi thuở đầu phụ thuộc kia những biểu thức bao gồm quy được phối kết hợp. cdbBdbsbz mục lục Một nằm trong tính chỉ đọc mà là chỉ số không dựa trên những cuộc đấu vào chuỗi. 1 <0> Một nhân tố chỉ đọc nhưng xác định các cam kết trường đoản cú khớp ứng ở đầu cuối. dbBd <1>, ... Chỉ phát âm các nguyên tố kia hướng đẫn những trận chiến substring parenthesized, giả dụ bao gồm trong các biểu hiện liên tục. Số lượng những chuỗi bé vào ngoặc rất có thể là không giới hạn. <1>: bB <2>: d
Array.length (en-US) Thuộc tính chiều lâu năm của Array trong constructor (hàm dựng) có giá trị là một trong những. Array.prototype Cho phxay bổ sung những ở trong tính đến tất cả các đối tượng mảng.
Array.from() This is an experimental API that should not be used in production code. Tạo ra một Mảng mới từ một đối tượng người dùng giống mảng hoặc iterable. Array.isArray() Trả về true ví như một biến hóa là 1 trong những mảng, ngược trở lại false nếu không phải là mảng. Array.of() This is an experimental API that should not be used in production code. Tạo ra một Array mới cùng với một số trong những lượng các đối số, bất kể số hoặc nhiều loại của các đối số.

Tất cả instance Array kế vượt từ Array.prototype. Các đối tượng nguyên chủng loại của Array constructor có thể được sửa thay đổi nhằm tác động mang đến tất cả các instance Array.


thường thì bạn có nhu cầu vận dụng phương thức mảng các chuỗi hoặc các đối tượng mảng giống không giống (chẳng hạn như công dụng lý luận). Bằng giải pháp này, chúng ta đối xử với cùng một chuỗi nhỏng là 1 trong mảng kí trường đoản cú (hoặc còn nếu như không khám chữa một phi mảng nlỗi là một trong mảng). lấy ví dụ, để kiểm soát coi tất cả những nhân đồ vật trong đổi thay str là 1 trong những lá tlỗi, chúng ta cũng có thể viết:

function isLetter (person) if (Array.prototype.every.call (str, isLetter))

Ký hiệu này là tương đối tiêu tốn lãng phí cùng JavaScript 1.6 trình làng một giải pháp viết tắt chung:

if (Array.every (str, isLetter))

Generics cũng có thể có sẵn bên trên String.

Đây ko phải là một phần của tiêu chuẩn chỉnh ECMAScript và bọn chúng không được cung cấp bởi vì những trình chăm chú không phải là Gecko. Nlỗi một thay thế sửa chữa tiêu chuẩn chỉnh, chúng ta có thể đổi khác đối tượng người tiêu dùng của công ty thành một mảng bằng cách sử dụng (Array.from (), tuy vậy cách thức này có thể không được cung ứng trong những trình trông nom cũ:

if (Array.from(str).every(isLetter))

lấy ví dụ như sau sản xuất một mảng, msgArray , cùng với chiều lâu năm 0, sau đó gán giá trị mang đến <0> msgArray cùng msgArray <99> , chuyển đổi độ lâu năm của mảng mang lại 100.

var msgArray = <>; msgArray <0> = "Hello"; msgArray <99> = "World"; if (msgArray.length === 100)

Sau trên đây tạo nên một bàn cờ nhỏng là 1 mảng hai chiều của chuỗi. Động thái trước tiên được triển khai bằng phương pháp sao chép "p" trong (6,4) mang đến (4,4). Các vị trí cũ (6,4) được làm trống.

var board = < <"R","N","B","Q","K","B","N","R">, <"P","P","P","P","P","P","P","P">, <" "," "," "," "," "," "," "," ">, <" "," "," "," "," "," "," "," ">, <" "," "," "," "," "," "," "," ">, <" "," "," "," "," "," "," "," ">, <"p","p","p","p","p","p","p","p">, <"r","n","b","q","k","b","n","r"> >; console.log(board.join(" ") + " "); // Di chuyển King"s Pawn về phía trước 2 board<4><4> = board<6><4>; board<6><4> = " "; console.log(board.join(" "));

Đây là kết quả:

R, N, B, Q, K, B, N, R P, Phường, P.., Phường., P, Phường, P, Phường. ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, p, p, p, p, p, p, p, p r, n, b, q, k, b, n, r R, N, B, Q, K, B, N, R Phường, Phường, P., P, P., Phường, P., P ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,, Phường,,, ,,,,,,, p, p, p, p,, p, p, p r, n, b, q, k, b, n, r
values = <>; for (var x = 0; x < 10; x++); console.table(values)

Kết quả là:

0 1 0 1 2 2 2 4 8 3 8 18 4 16 32 5 32 50 6 64 72 7 128 98 8 256 128 9 512 162

(Cột đầu tiên là index (chỉ mục))


Điểm lưu ý kỹ thuật Trạng thái Chú đam mê ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban sơ. ECMAScript 5.1 (ECMA-262)The definition of "Array" in that specification. Standard Pmùi hương thức bắt đầu nhận thêm vào: Array.isArray, indexOf, lastIndexOf (en-US) , every, some, forEach, maps, filter, reduce, reduceRight ECMAScript năm ngoái (6th Edition, ECMA-262)The definition of "Array" in that specification. Standard Pmùi hương thức new được thêm vào: Array.from, Array.of, find, findIndex, fill, copyWithin
species> This is an experimental API that should not be used in production code. Array.prototype.at()Array.prototype.concat()Array.prototype.copyWithin()Array.prototype.entries()Array.prototype.every()Array.prototype.fill()Array.prototype.filter()Array.prototype.find()Array.prototype.findIndex()Array.prototype.flat()Array.prototype.flatMap()Array.prototype.forEach()Array.from()Array.prototype.includes()Array.prototype.indexOf()Array.isArray()Array.prototype.join()Array.prototype.keys()Array.prototype.lastIndexOf()Array.prototype.map()Array.of()Array.prototype.pop()Array.prototype.push()Array.prototype.reduce()Array.prototype.reduceRight()Array.prototype.reverse()Array.prototype.shift()Array.prototype.slice()Array.prototype.some()Array.prototype.sort()Array.prototype.splice()Array.prototype.toLocaleString() This API has not been standardized. Array.prototype.toSource()Array.prototype.toString()Array.prototype.unshift()Array.prototype.values()Inheritance:FunctionProperties This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Function.arguments This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Function.caller This API has not been standardized. Function.displayNameFunction.lengthFunction.nameMethodsFunction.prototype.apply()Function.prototype.bind()Function.prototype.call() This API has not been standardized. This is an obsolete API and is no longer guaranteed khổng lồ work. Function.prototype.toSource()Function.prototype.toString()ObjectPropertiesObject.prototype.constructor This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__proto__Methods This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__defineGetter__() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__defineSetter__() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__lookupGetter__() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__lookupSetter__()Object.prototype.hasOwnProperty()Object.prototype.isPrototypeOf()Object.prototype.propertyIsEnumerable()Object.setPrototypeOf()Object.prototype.toLocaleString() This API has not been standardized. This is an obsolete API & is no longer guaranteed to lớn work. Object.prototype.toSource()Object.prototype.toString()Object.prototype.valueOf()