HỘP KIỂM JQUERY ĐÃ CHỌN?, DÙNG JQUERY ĐỂ CHECK VÀ UNCHECK MỘT Ô CHECKBOX

Kiểm tra xem một ô checkbox đang rất được tích lựa chọn hay là không là một trong những các bước khá phổ cập Lúc bọn họ thao tác làm việc với phần frontend của ứng dụng web. Trong bài viết này bọn họ đã mày mò bí quyết triển khai quá trình này thông qua một số cách thức khác nhau.

Bạn đang xem: Hộp kiểm jquery Đã chọn?, dùng jquery Để check và uncheck một Ô checkbox

*

JavaScript Thuần

Chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể sử dụng JavaScript thuần nhằm đánh giá trạng thái của một input đầu vào checkbox. Mặc mặc dù thế vẫn có không ít web developer chưa hầu như biết điều này!

Mã HTML:

Mã JavaScript:

var genderMaleCheckbox = document.getElementById("gender_male_checkbox");var isGenderMale = genderMaleCheckbox.checked;Trong JavaScript thuộc tính checked của những DOM Element khớp ứng cùng với input checkbox được áp dụng để đưa ra quý giá trạng thái của checkbox.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Phần Mềm Ns2 ), Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Ns

Thuộc tính này còn có hình dáng dữ liệu là boolean, true ứng với tinh thần đang rất được tích và false ứng với đã không được tích. Bên cạnh đó chúng ta có thể gán giá trị mang đến trực thuộc tính này nhằm update tinh thần của checkbox ví dụ:

genderMaleCheckbox.checked = true;

Sử Dụng jQuery

Tuỳ trực thuộc vào phiên bạn dạng jQuery thực hiện sẽ có các cách khác nhau nhằm kiểm tra tâm lý của ô checkbox input đầu vào.

Sử Dụng Phương thơm Thức prop() vào jQuery 1.6+

Với jQuery phiên phiên bản jQuery từ là một.6 trngơi nghỉ sau đây bạn có thể thực hiện cách làm prop():

var isGenderMale = $("#gender_male_checkbox").prop("checked");Phương thức prop() của jQuery cũng được cho phép chúng ta cũng có thể gán quý hiếm đến nằm trong tính checked của phần tử DOM:

var isGenderMale = $("#gender_male_checkbox").prop("checked", true);

Sử Dụng Phương Thức attr() trong jQuery Với jQuery phiên bản 1.5 trsống về trước bọn họ thực hiện cách thức attr() của jQuery:

var isGenderMale = $("#gender_male_checkbox").attr("checked");Tương từ bỏ nlỗi prop() vào jQuery 1.6+ thì họ cũng rất có thể gán quý hiếm cho ở trong tính checked của bộ phận DOM:

var isGenderMale = $("#gender_male_checkbox").attr("checked", true);
Lưu ý: quý khách hàng vẫn rất có thể sử dụng `attr()` nghỉ ngơi phiên phiên bản jQuery 1.6+ nhằm đánh giá trạng thái của ô checkbox. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn code JavaScript chạy đúng trên trình phê chuẩn không giống nhau thì chúng ta nên sử dụng thủ tục `prop()` Lúc làm việc với những **property** của phần tử DOM

Sử Dụng Phưong Thức is() trong jQuery

Ngoài ra còn một phương pháp khác nữa nhé là sử dụng cách thức is():

var isGenderMale = $("#gender_male_checkbox").is(":checked");Lúc thực hiện .is() thì công dụng trả về sẽ thuộc giao diện dữ liệu boolean. Chúng ta có thể cần sử dụng cách trên vào tất cả các phiên bản của jQuery.