Indexof trong php

Trong Java, bạn cũng có thể áp dụng indexOf và lastIndexOf. Vì những hàm đó ko mãi sau vào PHP.., nên mã PHP. tương đương cùng với mã Java này là gì?

if(req_type.equals("RMT")) pt_password = message.substring(message.indexOf("-")+1); else pt_password = message.substring(message.indexOf("-")+1,message.lastIndexOf("-"));

Bạn đang xem: Indexof trong php

Bạn buộc phải những hàm sau để làm điều này vào PHP:

strpos Tìm địa điểm lộ diện thứ nhất của chuỗi con vào chuỗi

strrpos Tìm địa điểm mở ra ở đầu cuối của chuỗi con vào chuỗi

substr Trả lại một trong những phần của chuỗi

Đây là chữ ký của hàm substr:

string substr ( string $string , int $start <, int $length > )

Chữ ký kết của hàm substring (Java) trông tương đối không giống một chút:

string substring( int beginIndex, int endIndex )

substring (Java) mong hóng chỉ mục cuối là tsay đắm số ở đầu cuối, nhưng substr (PHP) mong mỏi ngóng độ nhiều năm.

Không khó, để sở hữu được độ nhiều năm ước muốn theo chỉ mục kết thúc vào PHP.. :

$sub = substr($str, $start, $over - $start);

Đây là mã làm việc

$start = strpos($message, "-") + 1; if ($req_type === "RMT") else
39
18 thg 4, năm 2016 Alfred Bez

Trong php:

Hàm dải () được sử dụng để search địa điểm lộ diện đầu tiên của chuỗi bé không rõ ràng chữ hoa chữ hay vào chuỗi.

strripos () hàm được thực hiện nhằm tra cứu vị trí mở ra sau cuối của chuỗi bé ko rõ ràng chữ hoa chữ thường xuyên trong chuỗi.

Mã mẫu:

$string = "This is a string"; $substring ="i"; $firstIndex = stripos($string, $substring); $lastIndex = strripos($string, $substring); emang lại "Fist index = " . $firstIndex . " " . "Last index = ". $lastIndex;

Đầu ra: Chỉ số cố kỉnh tay = 2 Chỉ số sau cùng = 13


15

Xem thêm: Xem Tử Vi Hàng Ngày Của 12 Cung Hoàng Đạo Wap, De 12 Cung Hoàng Đạo En Facebook

3 thg 9, 2015 Mahbub
; // Let"s say we are looking for the item "ascorbic", in the above sầu array //a PHPhường function matching indexOf() from JS echo(array_search("ascorbic", $fruits3, true)); //returns "2" // a PHPhường function matching lastIndexOf() from JS world function lastIndexOf($needle, $arr) echo(lastIndexOf("ascorbic", $fruits3)); //returns "4" // so these (above) are the two ways to lớn run a function similar lớn indexOf & lastIndexOf()
3
3 thg 6, năm 2016 sameerNAT

Làm chũm như thế nào để làm mang đến công ty chúng tôi xem

Làm sao tôi có thể mang PHP lỗi hiển thị?

PHP: Xóa một phần tử ngoài một mảng

Làm cách như thế nào để sở hữu được hình thu bé dại đoạn Clip YouTube tự API YouTube?

Lấy thành phần đầu tiên của một mảng

Làm vắt nào PHP "foreach" đích thực hoạt động?

jQuery Ajax POST ví dụ cùng với PHP

Khi hoàn toàn có thể giảm giá

PHP trình tạo chuỗi ngẫu nhiên

PHP. xóa mảng theo giá trị (không phải khóa)

Xóa ký kết từ sau cuối khỏi chuỗi

Trả lại JSON xuất phát từ 1 PHPhường Kịch bản

mysql_fetch_array ()/mysql_fetch_assoc ()/mysql_fetch_row ()/mysql_num_rows, v.v ... mong ước tham mê số 1 là tài nguyên hoặc kết quả

Làm cố kỉnh làm sao để sắp xếp mảng đa chiều theo giá chỉ trị?

Làm vậy như thế nào nhằm tôi hết hạn PHP Phiên sau 30 phút?

Chuyển thay đổi định dạng ngày yyyy-mm-dd => dd-mm-yyyy

Đổi PHP. đối tượng với mảng kết hợp

Tôi áp dụng ra sao PHPhường. để có được năm hiện tại tại?

Loại bỏ những phần tử mảng trống

Lỗi nghiêm trọng: Kích thước bộ nhớ lưu trữ được phnghiền là 134217728 Byte đã không còn (CodeIgniter + XML-RPC)


Content dated before 2011-04-08 (UTC) is licensed under CC BY-SA 2.5. Content dated from 2011-04-08 up lớn but not including 2018-05-02 (UTC) is licensed under CC BY-SA 3.0. Content dated on or after 2018-05-02 (UTC) is licensed under CC BY-SA 4.0. | Privacy