Hướng dẫn thiết kế website bán hàng php trọn bộ

PHP (hay PHP Hypertext Preprocessor) là 1 ngôn ngữ phía sever được áp dụng để tạo ra các trang web động có thể tương tác với cửa hàng dữ liệu. Sự khác hoàn toàn là ngôn ngữ PHP đa số được áp dụng để tiếp xúc phía server trong lúc JavaScript rất có thể được sử dụng cho cả frontend cũng như backend cùng Python – chỉ giành riêng cho phía client (backend).

Bạn đang xem: Hướng dẫn thiết kế website bán hàng php trọn bộ

*

Tại sao lại áp dụng PHP & MySQL để kiến tạo website chuyên nghiệp?

Đặc điểm nhấn của PHP là code được xúc tiến ngay phía lắp thêm chủ, tạo nên HTML và được gửi quay lại client. Client dìm được tác dụng của việc thực thi tập lệnh nhưng không cần biết Code mặt dưới.

Các Developer có thể cấu hình server nhằm xử lý toàn bộ các tệp HTML (chứa vào tập lệnh PHP).

Sử dụng PHP với khối hệ thống cơ sở dữ liệu

*

PHP phổ biến trong giới developer web vì kĩ năng tương tác cùng với các hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm Oracle và MySQL.

Bài viết này bàn bạc về việc áp dụng PHP cùng với cơ sở tài liệu MySQL. Bất kỳ trang web nào cũng rất có thể yêu cầu nhiều loại tài liệu hoặc tin tức để hiển thị và để đưa chúng tự Database. 

Dưới đây là một số ví dụ mà lại PHP và MySQL có thể được sử dụng cùng nhau:

Banner quảng bá Digital sale :

Trong đó tập lệnh PHP hoàn toàn có thể được áp dụng để truy vấn xuất banner từ Database, sau đó chọn banner tự dưng từ các bản ghi bảng ( Table record ) của nó và giữ hộ lại mang đến Script. Tập lệnh PHP cũng có thể bảo trì số lượt xem banner và bấm vào ( click ) tự trang web.

• Trên những diễn đàn Internet hoặc bảng nghệ thuật số, sử dụng PHP cùng MySQL để tàng trữ và truy tìm xuất lời nhắn của tín đồ dùng.

• Trong thi công web, tổng thể trang web rất có thể được cố đổi bằng cách sử dụng một vài tập lệnh PHP, thay bởi vì phải biến hóa và sở hữu lên từng web page. Tập lệnh PHP rất có thể truy cập cơ sở tài liệu MySQL để lấy tất cả tin tức về trang web.

Xem thêm: Tầm Soát Ung Thư Scc Chẩn Đoán Ung Thư Biểu Mô Tế Bào Vảy, Xét Nghiệm Scc Là Gì Và Cần Thực Hiện Khi Nào

Thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL

Quy trình cấu hình thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL biến hóa tùy theo Server. Phần lớn cơ sở dữ liệu sẽ yêu ước tên người tiêu dùng và mật khẩu đăng nhập để truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Quản trị cửa hàng dữ liệu rất có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các tập lệnh PHP hoặc thực hiện một chương trình thân quen như PHPMyAdmin.

Bước tiếp theo sau là tạo các bảng cơ sở tài liệu để lưu lại trữ thông tin trang web. Chế tác một bảng cơ sở tài liệu bằng PHPMyAdmin cũng đơn giản. Ngoài ra, người ta hoàn toàn có thể tạo với định cấu hình toàn cỗ cơ sở dữ liệu bằng phương pháp sử dụng tập lệnh PHP sau:

*

TẠO TABLE  table name // mình thích đặt gì tùy nhé^^!


Ví dụ: first varchar(15) NOT NULL

Lệnh sau được áp dụng trong tập lệnh PHP để liên kết với cơ sở tài liệu MySQL:

mysql_connect(localhost,$username,$password);

Ở đây:

• localhost là địa chỉ cửa hàng máy công ty mà website đang chạy,

• $username là tên gọi người dùng để làm truy cập cơ sở dữ liệu

• $ password là mật khẩu đăng nhập để truy vấn cơ sở dữ liệu

Thực thi những tập lệnh PHP

*

Sau khi cấu hình và liên kết với cơ sở tài liệu MySQL, bạn cũng có thể bắt đầu thực thi các lệnh PHP trên thứ chủ.

Sau đây là 2 phương pháp thực thi một lệnh PHP:

• Nhập lệnh trong PHP bằng cú pháp sau:

Mysql_query($query)

Dạng lệnh này rất có thể được sử dụng để tái diễn lệnh 1-1 giản bằng phương pháp thay đổi trở nên ( variable ) 

• Định nghĩa lệnh như 1 biến. Kết quả của phép toán sẽ tiến hành gán đến biến.

• Input & Out put của dữ liệu

Việc chèn dữ liệu bằng PHP cũng giống với quy trình làm việc dữ liệu bằng các trang HTML. Ưu điểm của việc áp dụng PHP là tập lệnh không nên phải thay đổi cho mỗi phần tài liệu input. Người dùng cũng rất có thể nhập tài liệu của riêng bọn họ trên từng web page. 

Sau đây là một lấy ví dụ về một trang HTML với các textboxes có thể được sử dụng để nhập tài liệu trong một form:

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các variable nhằm nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu. Thí dụ:

$first=$_POST<‘first’>;

$last=$_POST<‘last’>;

$phone=$_POST<‘phone’>;

$mobile=$_POST<‘mobile’>;

$fax=$_POST<‘fax’>;

$email=$_POST<’email’>;

$web=$_POST<‘web’>;

$query = “INSERT INTO contacts VALUES (”,’$first’,’$last’,’$phone’,’$mobile’,’$fax’,’$email’,’$web’)”;

mysql_query($query);

Tập lệnh này được lưu lại trong tệp insert.php. Sử dụng phương thức này, dữ liệu được nhập form từ webpage được lưu trữ trong những variable đang đưcợ xác định, tiếp đến được đưa sang PHP.

Để hiển thị (hoặc xuất) dữ liệu đã nhập bằng PHP, bạn cũng có thể sử dụng lệnh MySQL sau với hiệu quả được gán mang đến biến.

$query=”SELECT * FROM contacts”;

$result=mysql_query($query);

PHP cung ứng 2 cách thức gửi, GET cùng POST để mang dữ liệu do Form nhờ cất hộ vào tập lệnh PHP của bạn. Cách thức GET hiển thị các biến và tài liệu trong add trang, trong lúc chúng ẩn trong thủ tục POST. Ví dụ: một script rất có thể được tạo thành sẽ hiển thị trên những web page khác nhau tùy thuộc vào các link click. 

yourpage.php?user=An ( Hiển thị trang của An)

yourpage.php?user=Bình ( Hiển thị trang của Bình )

Thiết kế web chuyên nghiệp hóa qua việc sử dụng PHP cùng với cơ sở dữ liệu MySQL đỡ tốn thời gian hơn tương đối nhiều cho việc tạo nên các ngôn từ động trên trang web. 

Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP & My SQL chắc chắn là có thể nâng cấp kỹ năng phạt triển của công ty – bạn sẽ có thể xây dựng bất kỳ loại website nào bạn muốn.