Http www aao hcmut edu vn index php route catalog chuongtrinhdaotao

KHOA CƠ KHÍ Công nghệ may Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật dệt Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp Kỹ thuật sức nóng Ngành chuyên môn cơ-năng lượng điện tử Ngành Logistics & cai quản chuỗi đáp ứng

Bạn đang xem: Http www aao hcmut edu vn index php route catalog chuongtrinhdaotao

KHOA KỸ THUẬT VÀ ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ Ngành Kỹ thuật Dầu khí Ngành Kỹ thuật Địa chất
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Kỹ thuật năng lượng điện - điện tử Kỹ thuật điện tử - Truyền thông Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & tự động hóa hóa
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH&KỸ THUẬT MÁY TÍNH Ngành Khoa học tập Máy tính Ngành Kỹ thuật Máy tính
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC Công nghệ sinc học Công nghệ thực phđộ ẩm Kỹ thuật hóa học
Trường Đại học tập Bách Khoa ĐHQG-HCM | Giới thiệu Ngành
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng Ngành Kiến trúc Ngành Kỹ thuật Trung tâm Hạ tầng Ngành Kỹ thuật Công trình Biển Ngành Kỹ thuật Công trình Thủy Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản vật Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành Kỹ thuật Môi trường Ngành Quản lý Tài nguyên với Môi ngôi trường
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG Ngành Cơ Kỹ thuật Ngành Vật lý Kỹ thuật
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG Ngành Kỹ thuật Hàng ko Ngành Kỹ thuật Ô sơn Ngành Kỹ thuật Tàu thủy
Trường Đại học tập Bách Khoa ĐHQG-Sài Gòn | Giới thiệu Ngành
TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP.. Ngành Bảo chăm sóc Công nghiệp Ngành Cao đẳng Bảo chăm sóc Công nghiệp
-Kỹ thuật Điện  -Kỹ thuật Điện tử-viễn thông -Kỹ thuật điều khiển-auto hóa - Điện - Điện tử (CT Tiên tiến)
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | Giới thiệu Ngành
-Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng -Kiến trúc -KT cơ sở cơ sở hạ tầng -KT xây dựng công trình biển -KT xây dựng công trình thủy -Kỹ thuật xây dựng -KT trắc địa-bản đồ -KT xây dựng công trình giao thông
Trường Đại học tập Bách Khoa ĐHQG-TP HCM | Giới thiệu Ngành

Xem thêm: global php w3schools

-Công nghệ Dệt may -Kỹ thuật cơ khí -Kỹ thuật dệt -Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  -Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  -Kỹ thuật nhiệt -Kỹ thuật Cơ - năng lượng điện tử
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-TP HCM | Giới thiệu Ngành
-Công nghệ sinch học -Công nghệ thức ăn -Kỹ thuật hóa học
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-Sài Gòn | Giới thiệu Ngành
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-Sài Gòn | Giới thiệu Ngành
Trường Đại học tập Bách Khoa ĐHQG-TP HCM | Giới thiệu Ngành
-Kỹ thuật đồ gia dụng liệu                                              
Trường Đại học tập Bách Khoa ĐHQG-TP HCM | Giới thiệu Ngành
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-TP HCM | Giới thiệu Ngành
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-TP HCM | Giới thiệu Ngành
-Kỹ thuật hàng không -Kỹ thuật ôtô -Kỹ thuật tàu thủy
-Kỹ thuật môi ngôi trường -Quản lý tài nguyên và môi trường
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | Giới thiệu Ngành
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-Hồ Chí Minh | Giới thiệu Ngành
Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-TP HCM | Giới thiệu Ngành
-Kỹ thuật Điện (Viễn thông) -Kỹ thuật Điện (Hệ thống năng lượng điện) -Kỹ thuật Cơ khí (Cơ năng lượng điện tử) -Kỹ thuật Cơ khí (Hàng không) -Kỹ thuật Cơ khí (Vật liệu tiên tiến) -Kỹ thuật Cơ khí (Polymer và Composite) -Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng dân dụng và Hiệu quả năng lượng)