Lệnh print & echo trong php

*
*

*

*
*

Trong PHP các bạn thấy tất cả 3 hàm rất có thể xuất ký kết từ bỏ ra màn hình kia chủ yếu là: echo, print, print_r. Vấn đề làm việc đấy là vì sao chúng ta lại cần cả 3 bí quyết này? Giữa chúng tất cả gì không giống biệt?

*

Sự khác hoàn toàn của eđến, print, print_r vào PHP

Vậy thì, trước tiên chúng ta đang đi vào từng cách một coi sao.

Bạn đang xem: Lệnh print & echo trong php

1. Eđến trong PHP

Echo không phải là 1 function mà nó được biểu đạt như là 1 trong cấu trúc ngôn từ. Nó đồng ý một danh sách các đối số (các đối số có thể được truyền vào) và không trả về giá trị hoặc trả về void.

Nó thiết yếu được sử dụng như là 1 trong những variable functionvào PHP. Nó được áp dụng để hiển thị output của những tmê say số được truyền đến nó. Nó hiển thị từng output một hoặc nhiều chuỗi được phân bóc bởi lốt phẩy.

lấy ví dụ như về emang lại vào PHP:

// PHP program khổng lồ illustrate echo

// Declare variable and initialize it.

$x= "NIIT - ICT Hà Thành ";

$y= "Việt Nam";

// Display the value of $x

echo$x, $y;

?>

Kết trái bọn họ cảm nhận là:

NIIT - ICT TP Hà Nội Việt Nam

2. Print trong PHP

Printkhôngđích thực là 1 trong function. Nó là 1 trong cấu tạo ngữ điệu mà lại luôn trả về quý hiếm 1. Vì vậy, nó có thể được thực hiện như một biểu thức.

Không giống hệt như emang đến, print chỉ đồng ý một đối số tại một thời điểm. Nó thiết yếu được thực hiện như là một trong variable function trong PHP. Print chỉ xuất những chuỗi. Nó thực thi lờ đờ đối với eđến.

Xem thêm: Tải Game Hungry Shark Evolution Mod Apk 8, Hungry Shark Evolution Mod Apk 8

lấy ví dụ về print trong PHP

// PHPhường program lớn illustrate echo

// Declare variable and initialize it.

$x= "NIIT - ICT Hà Nội";

// Display the value of $x

print$x;

?>

Kết quả chúng ta nhận thấy là:

NIIT - ICT Hà nội

3. Print_r() vào PHP

print_r()là 1 trong những hàm thông thường. Nó chỉ dẫn lên tiếng chi tiết về tmê man số theo định hình cùng với kiểu của chính nó (của một mảng hoặc một đối tượng), có thể dễ dàng đọc được vày con fan.

Trong hàm print_r, Áp sạc ra được tàng trữ bên trên bộ nhớ lưu trữ đệm bên trong khi tsi mê số trả về được truyền vào.

Nếu truyền tđắm say số trả về mang đến TRUE, print_r() sẽ trả về thông báo vừa đủ nuốm vị chỉ in nó. Trong xuyên suốt quá trình tiến hành hàm này giúp xác định ngẫu nhiên trục sái như thế nào trong lúc thực hiện lịch trình. Nó tương tự nhỏng hàm var_dump() nhằm gỡ lỗi trong PHPhường.

lấy ví dụ 1 về hàm print_r()

// PHPhường program to illustrate echo

// Declare an array

$arr= array('0'=> "NIIT",

'1'=> "ICT",

'2'=> "Hà Nội",

'3'=> "Việt Nam");

// Display the value of $arr

print_r($arr);

?>

Kết quả bọn họ cảm nhận là:

Array

(

<0> => NIIT

<1> => ICT

<2> => Hà Nội

<3> => Việt Nam

)

lấy ví dụ 2 về hàm print_r()

$a= "NIIT ICT Hanoi";

$b= array('0'=> "NIIT", '1'=> "ICT", '2'=> "Hanoi");

$c= 3.14;

$d= 7;

// Single argument

print" $a ";

// Multiple argument

echo$c+ $d. " ";

// Return with internal output buffering

print_r($b);

?>

Kết trái họ nhận được là:

NIIT ICT Hanoi

10.14

Array

(

<0> => NIIT

<1> => ICT

<2> => Hanoi

)

Bởi vậy chúng ta sẽ biết được echo, print, print_r không giống nhau làm việc điểm như thế nào rồi chứ? Tùy từng thử khám phá bài xích toán thù rõ ràng nhưng áp dụng chúng đúng mục tiêu bạn nhé.