Jquery Add Elements

Làm vắt như thế nào add HTML Content

Với jquery, thì ta hoàn toàn có thể thuận lợi add bộ phận hoặc câu chữ vào tài liệu HTML. Có bốn hướng thức jquery nhằm add nội dung nlỗi sau:

append() - Insert content vào thời điểm cuối phần tử được chọn.prepend() - Insert nội dung vào đầu phần tử được lựa chọn.after() - Insert content vào vùng phía đằng sau phần tử được chọn.before() - Insert nội dung vào phía trước phần tử được lựa chọn.

Bạn đang xem: Jquery add elements

Pmùi hương thức append() trong jquery

Pmùi hương thức append() vào jquery insert nội dung vào thời điểm cuối thành phần HTML được chọn.

Ví dụ: cnhát đoạn text vào thời điểm cuối thẻ :

Hello World.

Appkết thúc to lớn p

Pmùi hương thức prepend() vào jquery

Phương thức prepend() trong jquery insert content vào đầu phần tử HTML được lựa chọn.

Ví dụ: ckém đoạn text vào đầu thẻ :

Hello World.

Prepend to lớn p

Thêm thành phần mới cùng với append() với prepend()

Trong cả hai ví dụ bên trên, bọn họ chỉ insert một trong những nội dung sống đầu/ cuối của những phần tử HTML đã lựa chọn.

Tuy nhiên, cả nhị phương thức append() với prepend() hoàn toàn có thể đem vô vàn bộ phận mới có tác dụng tđê mê số. Các thành phần mới có thể được sản xuất bởi text /HTML (nlỗi đang triển khai trong các ví dụ nghỉ ngơi trên), với jQuery hoặc JavaScript và những thành phần DOM.

Xem thêm: Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần! Bí Quyết Thành Lập Công Ty May Mặc

Xem những ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ tạo 1 số phần tử new. Phần tử này được tạo ra bằng text/HTML , jquery và javascript/DOM. Sau kia áp dụng cách thức append() để add vào thẻ (cách tiến hành prepend() cũng áp dụng giống như ):

function appendText() var txt1 = "Text.

"; // Tạo bộ phận bằng text/HTML var txt2 = $("

").text("Text."); // Tạo bộ phận bằng jquery var txt3 = document.createElement("p"); // Tạo bộ phận bởi javascript/DOM txt3.innerHTML = "Text."; $("body").append(txt1, txt2, txt3); // Appkết thúc vào body

Phương thức after() và before() vào jquery

Phương thức after() insert nội dung vào phía sau phần tử HTML được chọn.

$("img").after("Text diễn đạt phía đằng sau thẻ img");

Pmùi hương thức before() insert content vào vùng phía đằng trước phần tử HTML được lựa chọn.

$("img").before("Text biểu đạt phía trước thẻ img");

Thêm phần tử bắt đầu cùng với after() với before()

Thêm nữa, cả hai cách làm after() cùng before() có thể mang vô vàn phần tử new làm cho tđam mê số. Các thành phần new hoàn toàn có thể được chế tác bằng text /HTML (nlỗi đã triển khai trong số ví dụ sinh hoạt trên), cùng với jQuery hoặc JavaScript và những thành phần DOM.

lấy ví dụ như dưới đây, họ sẽ tạo 1 số bộ phận bắt đầu. Phần tử này được sản xuất bởi text/HTML , jquery với javascript/DOM. Sau kia thực hiện cách làm after() để add vào thẻ (phương thức before() cũng áp dụng giống như ):

function appendText() var txt1 = "Text.

"; // Tạo phần tử bằng text/HTML var txt2 = $("

").text("Text."); // Tạo bộ phận bởi jquery var txt3 = document.createElement("p"); // Tạo phần tử bằng javascript/DOM txt3.innerHTML = "Text."; $("img").after(txt1, txt2, txt3); // Append vào sau cùng thẻ img