NGHĨA CỦA TỪ HẠNG MỤC TIẾNG ANH LÀ GÌ, HẠNG MỤC IN ENGLISH

Hạng mục là từ bỏ được các doanh nghiệp thực hiện rất phổ cập trong những bản kế hoạch. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng nằm rõ được nội dung, ý nghĩa sâu sắc và các vấn đề tương quan đến hạng mục.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ hạng mục tiếng anh là gì, hạng mục in english

Bài viết sau đây, TBT Việt Nam chúng tôi sẽ bốn vấn rõ ràng cho quý vị những vấn đề tương quan đến hạng mục.

Hạng mục là gì?

Hạng mục là hầu hết phần, mục sẽ được hiện tượng thành phần đông loại, hạng khăng khăng hay hoàn toàn có thể hiểu nó chính là những dự án công trình nhỏ, cô quạnh và nó bên trong một công trình xây dựng lớn.

Hạng mục là thuật ngữ được ứng dụng nhiều vào đời sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng.

*

Hạng mục tiếng Anh là gì?

Hạng mục tiếng Anh là: Categories

Trong tiếng Anh, hạng mục được có mang như sau:

Categories are parts, items that have been specified in certain categories, categories or can be understood as small và separate works và it is located in a large work.Category is a term that is applied a lot in life, especially in fields such as industry and construction.

Cụm từ tương quan đến hạng mục tiếng Anh là gì?

Khi nói đến hạng mục, nhiều từ thường xuyên xuyên lộ diện trong cuộc sống đời thường cũng như quá trình của bọn họ là các từ khuôn khổ công trình.

When it comes lớn categories, the term that often appears in our lives as well as our work is the construction item.

Hạng mục công trình theo giờ đồng hồ Anh là : Construction items

Hạng mục công trình xây dựng là 1 phần của dự án công trình với công năng có thể vận hành độc lập. Các tòa nhà hay công trình đang thiết kế sẽ đựng nhiều hạng mục khác nhau.

A construction nhà cửa is a part of a building with its function that can operate independently. The building or building under construction will contain many different items.

Xem thêm: Bài Thuốc Dân Gian Chữa Thiếu Máu Não Bạn Không Nên Bỏ Lỡ!, Bài Thuốc Dân Gian Trị Thiếu Máu Não

Ví dụ, trong công trình xây dựng xây dựng một tòa bên thì tường rào, kho bãi đỗ xe rất có thể xem là một trong những hạng mục của công trình.

For example, in a building construction a fence, a parking lot can be considered a work item.

*

Ví dụ nhiều từ hay sử dụng hạng mục tiếng Anh viết như vậy nào?

Một số nhiều từ thường xuyên sử dụng khuôn khổ tiếng Anh viết như sau:

Công trình tạo ra tiếng Anh là gì?

Công trình dịch theo tiếng Anh là: Construsction

Công trình xây dựng bao gồm công trình gây ra công cộng, bên ở, dự án công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi và những công trình khác được tạo nên bởi sức lao động con người.

Construction site include public constructions, houses, industrial buildings, transportation, irrigation and other works created by human labor.

Xây dựng cơ phiên bản tiếng Anh là gì?

Xây dựng cơ phiên bản theo giờ đồng hồ Anh là: Basic construction

Xây dựng cơ bạn dạng là bài toán xây dựng những công trình hạ tầng như công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng đại lý kinh tế- làng hội. Đây là đầy đủ công trình đưa về lợi ích xã hội chung để giúp đỡ ổn định và phúc lợi an sinh xã hội.

Basic construction is the construction of infrastructure works such as technical infrastructure works, socio-economic infrastructure works. These are constructions that provide common community benefits lớn help stabilize & secure social security.

Hạng mục bổ trợ tiếng Anh là gì?

Hạng mục trợ giúp theo tiếng Anh là: Ancillary items

Các khuôn khổ phụ trợ được hiểu là những hạng mục phục vụ cai quản và được chế tạo để ship hàng các hạng mục xây dựng chính.

Ancillary items are understood as items that serve the management & are built to lớn serve the main construction items.