Các Hàm Tính Toán Trong Php, Bài 04: Toán Tử Và Biểu Thức Trong Php

Ở bài trước họ đã tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong php, vậy thì trong bài bác này họ sẽ lấn sân vào sâu rộng trong lập trình php, sẽ là toán tử cùng biểu thức vào php. Nội dung như sau:

*


*

Biểu thức là gì ?.Toán tử quan hệ tình dục (Relational Operators).Toán tử luận lý (Logical Operators).Độ ưu tiên những toán tử

1. Biểu thức là gì?

Biểu thức là một tổ hợp những toán hạng và toán tử. Toán tử thực hiện các làm việc như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, … Toán hạng là những phát triển thành hay là những giá trị mà các phép toán được thực hiện trên nó. Ví dụ $a + $b thì $a cùng $b được call là toán hạng, dấu + được call là toán tử, cả 2 phối kết hợp lại thành một biểu thức ($a + $b).

Bạn đang xem: Các hàm tính toán trong php, bài 04: toán tử và biểu thức trong php

Mỗi biểu thức chỉ bao gồm một giá trị nhất định. Ví dụ ta bao gồm biểu thức ($a + $b) thì biểu thức này còn có giá trị là tổng của $a cùng $b.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng trên


$ketqua = $a - $b;$ketqua = 7 + 6;$ketqua = 3*$x + 4*$y;

Toán tử gán (Assignment Operator):

Đây là toán tử thông dụng độc nhất vô nhị trong hồ hết ngôn ngữ, ta sử dụng dấu = để gán giá chỉ trị cho một biến bất kỳ nào đó.


$a = 12;
Nhiều biến có thể được gán và một giá trị sang 1 câu lệnh đối kháng gọi là gán liên tiếp.


$a = $b = $c = $d = 12;

Biểu thức số học

Các phép toán thường được triển khai theo một thứ tự rõ ràng gọi là độ ưu tiên để đưa ra giá bán trị ở đầu cuối (sẽ đề cập mang lại sau). Các biểu thức số học trong số ngôn ngữ được thể hiện bằng phương pháp sử dụng các toán tử số học thuộc với những toán hạng dạng số hoặc ký tự (biến). Phần nhiều biểu thức này hotline là biểu thức số học.


$ketqua = $a + $b/2;$ketqua = $a / 7;$ketqua = $a + ($b = 5 + 6);

Như ta thấy trên toán hạng rất có thể là hằng, biến chuyển hay phối kết hợp cả 2, với mỗi biểu thức hoàn toàn có thể kết hợp của không ít biểu thức con. Định nghĩa hằng với biến như vậy nào họ đã nói ở đổi thay Và Hằng Số vào PHP.

2. Toán tử quan tiền hệ

Toán tử quan hệ nam nữ cũng là một định nghĩa trong việc tử với biểu thức vào php, được dùng làm kiểm tra quan hệ giữa hai vươn lên là hay thân một biến chuyển và một hằng số. Ví dụ chất vấn 2 đổi mới $a cùng $b xem biến chuyển nào lớn hơn ta làm như sau: ($a > $b) và kết quả của biểu thức này đã trả về thứ hạng boolean TRUE hoặc FALSE.

Như tôi đã đề cập ở bài các kiểu tài liệu trong php, kiểu boolean có giá trị là FALSE cho toàn bộ các giá bán trị bởi 0, cam kết tự trống rỗng hoặc null. Để đối chiếu 2 toán hạng ta làm như sau ($a == $b). Chúng ta lưu ý rằng phép toán mà có 1 dấu bởi là phép gán, còn 2 dấu bởi là phép so sánh.

Bảng tiếp sau đây mô tả ý nghĩa sâu sắc của các toán tử quan hệ.

Lưu Ý: toàn bộ các toán tử quan hệ nào bao gồm 2 ký kết tự trở lên trên đều bắt buộc ghi liền ko được có tầm khoảng trắng. Lấy một ví dụ ! = là không đúng vì có tầm khoảng trắng thân 2 cam kết tự.

Xem thêm: Mx Simulator (Free Version) Download For Pc, Mx Simulator Download

Ví dụ:


$a = 12; // biến hóa $a giao diện INT có mức giá trị = 12$t = ($a == 12); // biến hóa $t có giá trị là TRUE vày biểu thức (12 == 12) đúng$t = ($a > 12); // biến chuyển $t có mức giá trị là FALSE vì chưng biểu thức (12 > 12) sai$t = ($a >= 12); // vươn lên là $t có giá trị TRUE vief biểu thức (12 >= 12) đúng$t = ($a != 12); // trở thành $t có giá trị FALSE vì chưng biểu thức (12 != 12) sai

Toán Tử dục tình === dùng để so sánh cực hiếm giữa các biến và hằng đúng theo quý giá và kiểu dữ liệu của nó, giả dụ ta áp dụng 2 dấu bởi == để đối chiếu ($a == $b) thì hôm nay $a và $b chỉ so sánh giá trị cùng trả về true nếu như $a bởi $b.

Giả sử $a = ’123′ là vẻ bên ngoài string, $b = 123 là hình dáng int thì phép ($a == $b) cho kết quả là true, còn phép ($a === $b) sẽ cho công dụng là false vị 2 biến hóa tuy giá bán trị đều bằng nhau nhưng không cùng kiểu dữ liệu.

3. Toán tử luận lý

Toán tử luận lý là ký hiệu dùng làm kết đúng theo hay đậy định biểu thức có chứa các toán tử quan liêu hệ, đều biểu thức sử dụng toán tử luận lý trả về quý hiếm TRUE hoặc FALSE.

Bảng sau đây mô tả các toán tử luận lý vào PHP

Lưu ý: toàn bộ các toán tử luận lý nào có 2 ký kết tự trở lên trên đều cần ghi liền ko được có tầm khoảng trắng. Ví dụ như | | là sai vì có tầm khoảng trắng thân 2 cam kết tự.

Ví dụ:


$a = 100;$b = 200;$tong = $a + $b;$check = ($a 200);

Kết quả của đoạn mã trên phát triển thành $check sẽ sở hữu được giá trị là TRUE vì:

($a > $b) (100 TRUE($tong > 200) (300 > 200) => TRUE$check = (1) && (2) TRUE && TRUE => TRUE

Độ ưu tiên toán tử luận lý

Độ ưu tiên theo trang bị tự như sau: NOT -> và -> OR

Ví dụ: Tính độ ưu tiên sau ( 7 > 5 && !(-5 > 1) || 10 == 10 ) (1)

Bước 1: vào biểu thức này có một phép toán NOT đó là !(-5 > 1) yêu cầu ta tính trước phép này. Trong PHP cũng tương tự các ngữ điệu lập trình khác biểu thức !(biểu thức) cùng ý nghĩa với biểu thức (biểu thức) == false bắt buộc biểu thức sống trên ta thay đổi thành ( (-5 > 1 ) == false ). Biểu thức này trả về quý giá TRUE bởi (-5 > 1) là sai.

Bước 2: Lấy kết quả bước 1 ta viết lại biểu thức (1) như sau: ((7>5) && true || 10 == 10) Theo độ ưu tiên thì ta tính phép & trước tức là tính ((7 > 5) && true) trước. Phép tính này trả về TRUE cũng chính vì (7 > 5) = true suy ra true && true => true

Bước 3: công đoạn này lấy hiệu quả ở bước 2 ta ráp vào thì biểu thức (1) như sau: (true || 10 == 10). Phép OR vẫn trả về TRUE nếu 1 trong 2 biểu thức có giá trị true => biểu thức (1) là biểu thức có giá trị TRUE.

4. Độ ưu tiên những toán tử

Độ ưu tiên các toán tử tùy chỉnh cấu hình thứ trường đoản cú ưu tiên đo lường và tính toán của một biểu thức. Kết luận độ ưu tiên trong PHP đề cập mang lại thứ tự các phép tính mà PHP vẫn biên dịch trước. Các toán tử với biểu thức trong php có sự liên hệ lẫn nhau, toán tử phối hợp toán hạng chế tạo thành biểu thức.

Bảng lắp thêm tự ưu tiên của các toán tử số học.

Những toán tử nằm và một hàng có cùng độ ưu tiên và cấp độ ưu tiên đi từ trên xuống dưới. Việc giám sát biểu thức số học sẽ được đo lường và tính toán từ trái qua đề xuất và ưu tiên trong ngoặc trước kết phù hợp với độ ưu tiên vào bảng (như trong giám sát thường thì nhân phân tách trước, cùng trừ sau ưu tiên trong ngoặc).

Ví dụ: $t = -8 * 4 – 3

Bước 1: tính -8 trước vì đây là oán thù tử một ngôi thế độ ưu tiên cao nhất. Hiệu quả = -8Bước 2: -8 *4 vị phép nhân gồm độ ưu tiên cao hơn phép -. Hiệu quả = -32Bước 3: -32 – 3: vì đây là phép cuối cùng, ko rất cần phải so sánh với phép tính khác nữa. Công dụng = -35

5. Lời kết

Trong bài học này chúng ta được tìm hiểu những toán tử và biểu thức trong php, nó là những kiểu súc tích căn bản trong các ngôn ngữ lập trình, nó là nền móng để chúng ta viết gần như biểu thức phức tạp trong quá trình làm dự án, nếu các bạn nắm vững vàng phần này thì tư duy các các bạn sẽ lên rất cao, gặp gỡ vấn đề là tất cả ý tưởng xử lý ngay. Trong bài tới bọn họ sẽ tìm hiểu câu lệnh if else vào php.