Ham cắt chuỗi php phổ biến nhất hiện nay, các hàm xử lý chuỗi trong php

Dữ liệu hiển thị trên website luôn luôn ở dạng chuỗi cho nên việc xử lý chuỗi trong PHP đặc biệt quan trọng quan trọng. Nếu bạn nắm vững đồng thời xử lý thành thạo những hàm trong PHP các bạn sẽ tốn ít thời gian, sức lực lao động hơn nhưng mà website lại chạy cấp tốc và ổn định. Vào bài chia sẻ này, obatambeienwasirherbal.com sẽ giúp bạn đã có được thông tin về các hàm xử lý chuỗi vào PHP. Tìm hiểu thêm ngay nhé!


*

Tổng hợp những hàm cách xử lý chuỗi vào PHP


1. Hình thức xử lý chuỗi vào PHP

Nguyên tắc thứ nhất: Để khi chèn biến không hẳn nối chuỗi bạn nên sử dụng ” “ (dấu nháy) để in ra chuỗi.

Bạn đang xem: Ham cắt chuỗi php phổ biến nhất hiện nay, các hàm xử lý chuỗi trong php

$str = "đang ăn uống tối";echo "Nam nói"Cậu ấy $str" ";Nguyên tắc máy hai: những ký tự(nháy kép) đặt trong vết nháy kép “” của chuỗi phải thêm dấu gạch chéo cánh đằng trước.

echo "Nam nói"Cậu ấy đang ăn uống tối" ";Nguyên tắc trang bị ba: nếu như chuối được để trong vết ” (nháy đơn) thì các ký trường đoản cú (nháy đơn) vào chuỗi bắt buộc thêm lốt gạch chéo cánh phía trước nó.

echo "Freetuts"s a trang web learning online";

2. Các hàm xử trí chuỗi vào PHP

Dưới đấy là một số hàm giải pháp xử lý chuỗi vào PHP phổ biến nhất

2.1 addcslashes($str, $char_list)

Thêm vệt / (gạch chéo) phía trước đông đảo ký tự vào chuỗi $str mà các bạn liệt kê làm việc $char_list:

// a..z là gồm các từ từ a => zecho (addcslashes("freetuts.net FREETUTS.NET", "a..z"));// kết quả: f ee u s. e echo "";// a..zA..Z là gồm các từ từ bỏ a => z và A => Zecho (addcslashes("freetuts.net FREETUTS.NET", "a..zA..Z"));

2.2 addslashes ( $str )

Đây là hàm đang thêm vết / (gạch chéo) trước ký tự (‘, “, ) trong chuỗi $str:

echo addslashes ("Freetuts"s a website learning online");// kết quả là Freetuts"s a trang web learning online

2.3 stripslashes ($str)

Hàm xóa các ký từ bỏ / (gạch chéo) trong chuỗi $str:

echo stripslashes("Mot so tê mê "xu ly chuoi" vào PHP");// tác dụng Mot so mê say "xu ly chuoi" vào PHP

2.4 crc32 ( $str )

Hàm đưa chuỗi $str thành hàng số nguyên (tùy hệ quản lý sẽ đưa thành số dương hoặc số âm):

echo crc32 ("freetuts.net");// kết quả: -838644060

2.5 explode ( $delimiter , $string)

Hàm gửi 1 chuỗi $string thành 1 mảng bộ phận với ký tự tách bóc mảng $delimiter:

// Chuỗi đề xuất chuyển$str = "freetuts.net is a website không tính tiền for you"; // Mỗi khoảng chừng trắng vẫn là một phần tử vào mảngvar_dump(explode(" ", $str)); /*Kết quảarray0 => "freetuts.net",1 => "is",2 => "a" ,3 => "website",4 => "free",5 => "for" ,6 => "you" */

2.6 Hàm implode($delimiter, $piecesarray);

Chuyển 1 mảng $piecearray thành chuỗi, mỗi phần tử cách nhau vị chuỗi $delimiter:

echo implode(" ", array("freetuts","xin","chào","các","bạn"));// hiệu quả là freetuts xin chào các bạn

2.7 Hàm ord ( $string )

Hàm trả mã ASCII của ký tự đầu trong chuỗi $string:

echo ord ("Ab");// kết quả: 65

2.8 Hàm xử trí chuỗi vào PHP – strlen($string)

Đếm số cam kết tự chuỗi $string:

echo strlen("freetuts.net");// kết quả: 12

2.9 str_word_count($str)

Đếm số từ vào chuỗi $str:

echo str_word_count("freetuts xin chào những bạn");// tác dụng là 5

2.10 str_repeat( $str, int $n )

Hàm lặp chuỗi $str $n lần:

echo str_repeat( "Hello", 5 );// công dụng là HelloHelloHelloHelloHello

2.11 str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

Tìm kiếm, sửa chữa chuỗi:

$str = "Freetuts Xin Chào các Bạn";$str = str_replace( "Freetuts", "Freetuts.net", $str );echo $str; // công dụng là Freetuts.net Xin Chào những BạnSử dụng mảng nhằm truyền vào giả dụ muốn thay thế sửa chữa nhiều chuỗi:

$str = "Freetuts Xin Chào các Bạn";$str = str_replace( array("Freetuts", "Xin Chào"), array("Freetuts.net", "Hello"), $str );echo $str; // công dụng là Freetuts.net Hello những Bạn

2.12 md5( $str)

Mã hóa chuỗi thành dãy 32 ký kết tự:

echo md5("freetuts.net");// Kết quả: 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

2.13 sha1($string)

Mã hóa chuỗi thành dãy 40 cam kết tự:

echo sha1("freetuts.net");// tác dụng 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

2.14 htmlentities($str)

Chuyển thẻ html trong chuỗi $str lịch sự dạng thực thể của nó:

echo htmlentities("freetuts.net");// tác dụng freetuts.net

2.15 html_entity_decode($string)

Chuyển những ký tự từ bỏ dạng thực thể sang dạng html:

$str = htmlentities("freetuts.net"); echo "Entity: " . $str . "";echo "Decode: " . Html_entity_decode($str);

2.16 htmlspecialchars( $string)

Chuyển thẻ html vào chuỗi $str sang trọng dạng thực thể của nó.

2.17 strip_tags( $string, $allow_tags )

Chuyển các ký tự từ dạng thực thể thanh lịch dạng html.

2.18 substr( $string, $start, $length )

echo strip_tags("freetuts.net", "b");

2.19 Hàm strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc )

Hàm tách chuỗi bắt đầu từ $ky_tu_cho_truoc cho đến khi kết thúc chuỗi:

echo strstr("freetuts.net Xin Chào", "Xin");// Kết quả: Xin Chào

2.20 strpos($str, $chuoi_tim )

Xác định vị trí chuỗi $chuoi_tim vào $str:

echo strpos("freetuts.net chào các bạn", "chào");// công dụng 13

2.21 strtolower($str);

Chuyển những ký trường đoản cú chuỗi $str sang dạng chữ thông thường.

2.22 strtoupper($string );

Chuyển các ký trường đoản cú chuỗi $str sang dạng chữ hoa.

Xem thêm: Cvb Là Gì - Bảng Chỉ Số Thai Nhi Theo Tuần Chuẩn Who Mới Nhất

2.23 ucfirst( $string )

Chuyển ký kết tự đầu của chuỗi $str sang dạng văn bản hoa.

2.24 ucwords( $string )

Chuyển từ đầu tiên của chuỗi $string sang dạng văn bản hoa.

2.25 trim($string, $ky_tu);

echo trim(" freetuts.net ");// kết quả: "freetuts.net" echo trim("freetuts.neth");// kết quả: "freetuts.net"

2.25 ltrim($string, $ky_tu);

Xóa ký tự $Sky_tu ở cuối cùng đầu chuỗi $str (chỉ xóa mặt trái).

2.26 rtrim($string, $ky_tu)

Xóa ký tự $Sky_tu ngơi nghỉ cuối và đầu chuỗi $str (chỉ xóa mặt phải).

2.27 nl2br($string)

Hàm chuyển những ký tự như trim xuống loại thành thẻ.

2.28 json_decode($json, $is_array)

Chuyển chuỗi dạng JSON lịch sự các đối tượng người dùng mảng tốt object.

2.29 json_encode($array_or_object)

Chuyển 1 mảng hoặc 1 đối tượng người tiêu dùng sang chuỗi dạng JSON.

Bài viết đã giúp bạn biết được các hàm giải pháp xử lý chuỗi trong PHP. Hy vọng, đấy là những thông tin hữu ích so với bạn. obatambeienwasirherbal.com được nghe biết là nhà cung cấp dịch vụ CNTT, phương án mạng bậc nhất tại Việt Nam. obatambeienwasirherbal.com không phải lo ngại chia sẻ, bàn bạc cùng bạn, hãy cho shop chúng tôi biết những vướng mắc đó bằng phương pháp để lại bình luận bên dưới. Xẹp thăm trang web obatambeienwasirherbal.com tiếp tục để không bỏ lỡ những bài share hữu ích khác nhé!