PHP, SELECTOR

Class Selector (“.class”) or ("#id") || Lấy dữ liệu bằng id hoặc class bằng jquery hoặc javascript (lấy value từ bỏ thẻ input, select option, textera)


Bạn đang xem: Php, selector

Trước khi làm bất kể thứ gì với jquery thì nên địa chỉ cái tệp tin này vào không thì nó sẽ báo là is not function, not define ,....tìm mang lại thẻ head trong web và bỏ links này vào-- cần sử dụng jquery nhằm thêm css cho thẻ div-- cần sử dụng jquey để mang thuộc tính của selectorjQuery( "" )phần này thì vào thẻ input toàn bộ (*) thằng nào có name chứachữ man thì thay thế value của nó là " has man in it! "-- sử dụng jquery để đưa thuộc tính ban đầu từ 1 chử nào đóphần này thì mẫu input nào bước đầu là chử news thì cầm cố bằng" news here ! " để ý cái lốt ^-- cần sử dụng jquery get value từ input đầu vào tag// First way khổng lồ get a valuevalue = $("#txt_name").val();// Second way lớn get a valuevalue = $("#txt_name").attr("value");hoặc một cách nữa re con chuột ra là rước value liền$(document).ready(function() $("#txt_name").keyup(function() alert(this.value); ););hoặc this<"inputname">.valuehoặcGet values from Input// use to select with DOM element.$("input").val();// use the id to lớn select the element.$("#txt_name").val();// use type="text" with input to select the element$("input:text").val();Set value to lớn Input// use to add "text content" to the DOM element.$("input").val("text content");// use the id to địa chỉ "text content" lớn the element.$("#txt_name").val("text content");// use type="text" with input to showroom "text content" to the element$("input:text").val("text content");-- sử dụng jquery để lấy data trường đoản cú select option data-year="2011">Mazda data-year="2015">Honda data-year="2008">Mercedes data-year="2005">Toyota $("#selectVehicle").change(function () alert($(this).find(":selected").data("year")););-- sử dụng jquey để thêm một class hoặc xóa cái class đi$( "ul li" ).addClass(function( index ) return "item-" + index;);xóa class$( "p" ).removeClass( "myClass noClass" ).addClass( "yourClass" );-- cần sử dụng jquey add thêm attribute đến thẻ$("#someid").attr("name", "value");hoặc là phụ thuộc id disabled 1 lắp thêm ji đó$("#someid").prop("disabled", true);to remove it, use removeProp()$("#someid").removeProp("disabled");//Phương thức prop () để hoặc trả về những thuộc tính cùng giá trịcủa các bộ phận được chọn.Khi cách làm này được sử dụng để trả vềgiá trị thuộc tính,nó đang trả về giá trị của bộ phận khớp FIRST.-->Trả về quý hiếm của một nằm trong tính:$(selector).prop(property)Đặt ở trong tính và giá trị:$(selector).prop(property,value)Đặt nằm trong tính cùng giá trị bằng hàm:$(selector).prop(property,function(index,currentvalue))Đặt những thuộc tính và giá trị:$(selector).prop(property:value, property:value,...)-- cần sử dụng attr vào jquery để thêm thuộc tính bất kỳvào thẻ (alt, title, class, id, placeholder)
*
$( "#greatphoto" ).attr( "alt", "Beijing Brush Seller" );$( "#greatphoto" ).attr( "title", "Photo by Kelly Clark" );hoặc là$( "#greatphoto" ).attr( alt: "Beijing Brush Seller", title: "photo by Kelly Clark");-- từ 1 thẻ gồm sẳn hoặc đã là ul li thêm một cái li thì jquerycó append()

Greetings


Xem thêm: Tử Vi 12 Cung Hoàng Đạo Song Ngư, Song Ngư (Chiêm Tinh)

$( ".inner" ).append( "

Test

" );//kiếm tới dòng class inner thêm 1 thẻ pappend() thêm 1 tag nghỉ ngơi cuốicòn ao ước thêm sống đầu thì dùng .prepend()từ 1 thẻ div có sẳn nghịch thêm 2 thẻ trước saovar $newdiv1 = $( "
" ), newdiv2 = document.createElement( "div" ), existingdiv1 = document.getElementById( "foo" );$( "body" ).append( $newdiv1, < newdiv2, existingdiv1 > );