New Convert Php Date To Mysql Datetime Format () Function, Php Date_Format() Function

Bạn đã xem: NEW Convert Php Date lớn Mysql Datetime Format () Function, Php Date_Format() Function tại AZ Pet
không hẳn câu trả lời bạn vẫn tìm kiếm? chăm chút qua các câu hỏi khác được đính thêm thẻ php mysql hoặc đặt thắc mắc của riêng bạn.

Bạn đang xem: New convert php date to mysql datetime format () function, php date_format() function


Định dạng đúng mực để chuyển mang lại hàm date () trong PHP trường hợp tôi mong muốn chèn tác dụng vào cột hình dáng ngày giờ trong MySQL là gì?*

Thử: date (“Ymd H: i: s”) thực hiện số tương đương.

Bạn đã xem: đổi khác ngày php sang định dạng datetime mysql

chỉnh sửa: đã đổi khác từ G thành H, tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể không ảnh hưởng, chúng ta có thể muốn thực hiện định dạng 24 giờ đồng hồ với các số 0 nghỉ ngơi đầu.*

Từ các comment trong trang php date () man:

Bạn đã có đúng “Y” – đó là một năm đầy đủ, mà lại “M” là tháng có tía ký tự, trong những khi “m” là tháng bao gồm hai chữ số. Thuộc một vấn đề với “D” thay bởi vì “d”. “G” là thời gian có 1 hoặc 2 chữ số, trong các số ấy “H” luôn luôn đứng trước số 0 khi yêu cầu thiết.Đây là một chiến thuật thay thế: nếu như bạn có ngày vào PHP có tác dụng dấu thời gian, hãy tránh cách xử lý nó bằng PHP và để cơ sở dữ liệu xử lý việc biến hóa nó bằng phương pháp sử dụng hàm FROM_UNIXTIME. Tôi áp dụng mã PHP sau để tạo nên một trở thành mà tôi chèn vào cột MySQL DATETIME.

$ datetime = date_create () -> format (“Ymd H: i: s”); Điều này sẽ chứa ngày với giờ sever hiện tại.

Xem thêm: Gta Vice City - Grand Theft Auto: Vice City Free Download

Tôi thực hiện hàm này (PHP 7)

function getDateForDatabase (string $ date): string $ timestamp = strtotime ($ date); $ date_formated = date (“Ymd H: i: s”, $ timestamp); return $ date_formated; những phiên phiên bản PHP cũ rộng (hàm PHP getDateForDatabase ($ date) $ timestamp = strtotime ($ date); $ date_formated = date (“Ymd H :: s”, $ timestamp); return $ date_formated; Định dạng ngày và giờ MySQL bởi PHP

$ date = “” “.date (” Ymd H: i: s “, strtotime (str_replace (” – “,” https://darkedeneurope.com/ “, $ _POST))).” “”; không cần áp dụng phương thức date () của PHP nếu như khách hàng không thực hiện dấu thời gian. Ví như dateposted là cột datetime, bạn cũng có thể chèn ngày lúc này như sau:

$ db-> query (“CHÈN VÀO bảng (dateposted) VALUES (now ())”); Một ngã sung bé dại cho câu vấn đáp được chấp nhận: nếu ngày cùng giờ cơ sở tài liệu được lưu trữ ở định hình UTC (mà tôi luôn luôn làm), các bạn nên sử dụng gmdate (“Ymd H: i: s”) thay do date (“Ymd H: i: S”).

Hoặc, nếu bạn muốn để MySQL xử lý phần lớn thứ, như một vài câu vấn đáp gợi ý, tôi đã chèn UTC_TIMESTAMP của MySQL, với tác dụng tương tự.

Lưu ý: Tôi hiểu thắc mắc đề cập đến thời gian hiện tại.

Sử dụng lớp DateTime vào PHP7 +:

function getMysqlDatetimeFromDate (int $ day, int $ month, int $ year): string $ dt = new DateTime (); $ dt-> setDate ($ năm, $ tháng, $ ngày); $ dt-> setTime (0, 0, 0, 0); // đặt thời gian là nửa tối return $ dt-> format (“Ymd H: i: s”); Đây là một trong những cách chính xác hơn để gia công điều đó. Nó đánh số thập phân sau giây để chính xác hơn.

$ now = date (“Ymd TH: i: s.uP”, time ());Lưu ý .uP.

thắc mắc rất tích cực. Tìm 10 điểm nổi tiếng khi trả lời câu hỏi này. Yêu cầu về nổi tiếng giúp đảm bảo an toàn câu hỏi này ngoài thư rác và hoạt động chưa được trả lời.

Không đề xuất câu trả lời bạn đã tìm kiếm? chú ý qua các câu hỏi khác được gắn thêm thẻ php mysql hoặc đặt câu hỏi của riêng biệt bạn.

Quyền riêng biệt tư của doanh nghiệp

bằng cách nhấp vào “Chấp nhận toàn bộ cookie”, bạn đồng ý rằng Stack Exchange có thể lưu trữ cookie bên trên thiết bị của doanh nghiệp và tiết lộ thông tin theo cơ chế cookie của bọn chúng tôi.