FAULT TOLERANCE LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ FAULT TOLERANCE TRONG TIẾNG VIỆT

165) this.height = 165; ” />UsernameNhớ?Mật khẩu

*
Hỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm
*

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về IT

Tìm Kiếm Với Google-

*

mister-bản đồ.com – AdminPro » Virtualization/ Simulation (Công nghệ ảo hóa vật dụng chủ)» VMware Server, VMware ESXi» 9. High Availability, Fault Tolerance » VMware Fault Tolerance là gì, phương pháp tiến hành cùng kinh nghiệm tay nghề quản lý VMware FT

*
*
Công CụXếp Bài

*

Mình msống topic này để hồ hết fan thuộc bàn luận – chia sẻ tay nghề Lúc thực hiện Vmware Fault Tolerance (FT)

*

+ Mục đích của VMware FT (Fault Tolerance) : Đảm bảo Virtual Machine Server không biến thành loại gián đân oán lúc 1 Physical Host faile. Tức downtime của Virtual Machine Server = 0.

Bạn đang xem: Fault tolerance là gì, nghĩa của từ fault tolerance trong tiếng việt

Đang xem: Fault tolerance là gì

+ Crúc ý : Vmware FT hiện giờ new chỉ cung cấp 01 vCPU, một trong những tính năng đang ko xài được lúc ta xài FT nlỗi snapshot, DRS, Vmware storage vMotion.+ Điều kiện đề nghị để thực hiện FT :– FT cần có Vmware HA- Đảm bảo Host redundancy tất cả đủ tài nguim mang lại Virtual Machie (Secondary)- VMWare Storage- Vmware HA tất yêu cần sử dụng hỗn hợp bao hàm ESX + ESXi (tức chỉ dùng HA là ESX hoặc ESXi )- Server Physical cần thuộc nhiều loại, CPU cùng nhiều loại, thuộc vận tốc CPU+ Kinh nghiệm của mình :– Trong BIOS của Host bắt buộc disable thiên tài CPU power-saving mode , vd: cùng với CPU intel là Hãng Intel SpeedStep với ADM là PowerNow!- Sử dụng NIC vận tốc buổi tối tđọc 1G, phải là 10G (đến Loging network)- Việc thực thi FT hoàn toàn có thể vận dụng cho các Virtual Machine đòi hỏi tính chuẩn bị sẵn sàng cao, uptime liên tiếp .Check List The following compliance checks are performed: Validate that Fault Tolerancelogging NIC tốc độ is at least 1000 Mbps.Validate that at least one shared datastore existsValidate that Fault Tolerance logging is enabled.Validate that VMotion NIC speed is at least 1000 Mbps.Validate that all the hosts in the cluster have the same build for Fault ToleranceValidate that the host hardware supports Fault Tolerance.Validate that VMotion is enabled.DemoVMware Fault Tolerance FAQ (1013428) Purpose This article provides information for users of VMware Fault Tolerance (FT). The article contains Frequently Asked Questions that can help khổng lồ resolve sầu Fault Tolerance related issues. Resolution What is VMware Fault Tolerance? VMware Fault Tolerance is a feature that allows a new level of guest redundancy. Information regarding this feature can be found in the vSphere Availability Guide for your version of ESX. How bởi I turn it on? The feature is enabled on a per virtual machine basis. Instructions for enabling Fault Tolerance can be found in the Turning on Fault Tolerance for Virtual Machines section of the vSphere Availability Guide for your version of ESX. What happens when I turn on Fault Tolerance? In very general terms, a second virtual machine is created khổng lồ work in tandem with the virtual machine you have enabled Fault Tolerance on. This virtual machine resides on a different host in the cluster, and runs in virtual lockstep with the primary virtual machine. When a failure is detected, the second virtual machine takes the place of the first one with the least possible interruption of service. More specific information about how this is achieved can be found in the Protecting Mission-Critical Workloads with VMware Fault Tolerance whitepaper. Why can”t I turn Fault Tolerance on? VMware Fault Tolerance can be enabled on any virtual machine that resides in a cluster that meets the necessary requirements. If you have difficulty enabling Fault Tolerance for a specific virtual machine, see The Turn on Fault Tolerance option is disabled (1010631). How vì I turn Fault Tolerance off? Instructions for disabling Fault Tolerance can be found in the article in Disabling or Turning Off VMware FT (1008026). How do I tell if my environment is ready for Fault Tolerance? The VMware SiteSurvey Tool is used to lớn check your environment for compliance with VMware Fault Tolerance. It can be downloaded at http://www.vmware.com/download/shared_utilities.html. Where bởi vì I find the product”s website? VMware has a trang web for the Fault Tolerance product available online here at http://www.vmware.com/products/fault-tolerance/. What happens during a failure? When a host running the primary virtual machine fails, a transparent failover occurs to lớn the corresponding secondary virtual machine. During this failover, there is no data loss or noticeable service interruption. In addition, VMware HA automatically restores redundancy by restarting a new secondary virtual machine on another host. Similarly, if the host running the secondary virtual machine fails, VMware HA starts a new secondary virtual machine on a different host. In either case there is no noticeable outage by an end user. What is the logging time delay between the Primary and Secondary Fault Tolerance virtual machines? The actual delay is based on the network latency between the Primary và Secondary. vLockstep executes the same instructions on the Primary và Secondary, but because this happens on different hosts, there could be a small latency, but no loss of state. This is typically less than 1 ms. Fault Tolerance includes synchronization to ensure that the Primary và Secondary are synchronized. In a cluster with more than 3 hosts, can you tell Fault Tolerance where to put the Fault Tolerance virtual machine or does it chose on its own? You can place the original (or Primary virtual machine). You have full control with DRS or VMotion lớn assign to lớn it to lớn any node. The placement of the Secondary, when created, is automatic based on the available hosts. But when the secondary is created and placed, you can VMotion it lớn the preferred host. What happens if the host containing the primary virtual machine comes baông xã online (after a node failure)?This node is put baông xã in the pool of available hosts. There is no attempt lớn start or migrate the primary to lớn that host.Is the failover from the primary virtual machine to the secondary virtual machine dynamic or does Fault Tolerance restart a virtual machine?The failover from primary khổng lồ secondary virtual machine is dynamic, with the secondary continuing execution from the exact point where the primary left off. It happens automatically with no data loss, no downtime, và little delay. Clients see no interruption. After the dynamic failover lớn the secondary virtual machine, it becomes the new primary virtual machine. A new secondary virtual machine is spawned automaticallyWhere are Fault Tolerance failover events logged?All failover events are logged by vCenter.

Xem thêm: Cung Hoàng Đạo Hợp Với Song Tử Hợp Với Cung Nữ Nào Nhất Trong 12 Chòm Sao

I encountered an error message that I can”t find in the knowledge base. Where else should I check?The vSphere Availability Guide contains a danh sách of known errors in the Fault Tolerance Error Messages section.

Does Fault Tolerance support Hãng Intel Hyper-Threading Technology?Yes, Fault Tolerance does tư vấn Hãng sản xuất Intel Hyper-Threading Technology on systems that have it enabled. Enabling or disabling Hyper-Threading has no impact on Fault Tolerance. What happens if vCenter Server is offline when a failover sự kiện occurs? Once Fault Tolerance is configured for a virtual machine, vCenter Server need not be online for FT to lớn work. Even if vCenter Server is offline, failover will still occur from the primary to lớn the secondary virtual machine. Additionally, the spawning of a new secondary virtual machine will also occur without vCenter Server. Sưu tập