EXTEND VÀ IMPLEMENT TRONG PHP

Từ khóa abstract luôn đứng trước class đề nghị khai báo cách tiến hành trừu tượng.Các class nhỏ kế thừa lớp Abstract bởi trường đoản cú khóa extends.Ta tất cả 3 bí quyết knhị báo function hòa hợp lệ như dưới

b. Khái niệm

Là một tờ có ít nhất một cách làm trừu trượng.Phương thơm thức trừu tượng dễ dàng và đơn giản là 1 trong những lớp được knhì báo tên tuy nhiên không được quan niệm.
*

*
Tóm lại: Khai báo lớp Abstract để này đã, xử trí gì thì để lớp bé thừa kế lớp Abstract đấy rồi xử lý sau
*

Trong Lesstion 4 của chuỗi bài học PHPhường này tôi vẫn đề cùa đến hầu hết phép tắc đề nghị chăm chú, xin được nhắc lại là:

Phương thơm thức lớp nhỏ cần được tư tưởng cùng với cùng tên cùng knhị báo lại thủ tục trừu tượng phụ vương.Phương thơm thức lớp con yêu cầu được khẳng định với cách thức (Public, protected, private) sửa thay đổi quyền truy cập như là hoặc không nhiều bị giảm bớt hơn. Tức là, nếu như lớp thân phụ trừu tượng được định nghĩa là protected thì lớp bé kế thừa bắt buộc quan niệm là protected hoặc public chứ tất yêu private.

Bạn đang xem: Extend và implement trong php

Số lượng đối số bắt buộc phải như thể nhau. Tuy nhiên, lớp nhỏ có thể gồm thêm những đối số tùy chọn

1.2. Interface

Nếu như abstract chỉ sự trừu tượng thì interface diễn tả sự nhiều hình của xây dựng hướng đối tượng người dùng trong PHP.

a. Cú pháp Interface

Ta rất có thể phát âm, interface là giao diện.Trước class luôn có từ khóa interface.Để các lớp con rất có thể sử dụng phương thức interface thì cần có từ khóa implements đứng giữa.Cách knhị báo cùng Điện thoại tư vấn hàm y hệt như abstract.

Xem thêm: tích hợp thanh toán visa vào website php

b. Khái niệm

Giao diện chất nhận được hướng đẫn một cách làm nhưng mà một tờ vẫn thực thi.đa phần lớp có thể sử dụng cùng một đồ họa - tính đa hình.Giao diện không tồn tại ở trong tính, những lao lý truy cập đều cần là public.

2. Ví dụ trực quan

2.1. lấy ví dụ về AbstractTự bản thân thử giúp xem nó hoạt động như thế nào nhé.Tạo một file index.php, copy đoạn code dưới đây vào tệp tin đó, khởi đụng localhost (Xampp), hotline localhost vào trình ưng chuẩn cùng với cú pháp:

Ai do dự rất có thể phát âm Cách setup xampp nhưng tôi đang viết lần trước tiên Lúc ban đầu khóa đào tạo này.

localhost:80/thu_muc_luu_tru/file.php

Thí dụ đường truyền tôi sử dụng là: http://localhost:80/T3H/php/php-oop/php-oop-abstract/

Lưu ý:" :80 " rất có thể sẽ bị ẩn đi Lúc thực hiện kiếm tìm tìm phải các bạn ko nên băn khoăn lo lắng rằng: "Ớ, sao lại rất khác "

Lớp phụ thân Fruits: Truyền một trở nên $name vào constructer với khởi tạo ra hàm intro() với thuộc tính trả về là 1 trong những chuỗi

Interface: Định nghĩa một hàm taste()

*
. Do đó, tôi sẽ tất cả một vài tuyển lựa nhỏng sau:

Thuộc tính: Abstract tất cả, Interface không có.Công ráng truy vấn cập: Abstract cần sử dụng protected cùng public, Interface chỉ cần sử dụng public.Vốn dĩ những thủ tục vào giao diện là trừu tượng bắt buộc nếu khách hàng thực thi hồ hết cách làm này vào cách thức Abstract là không cần thiết.Các lớp vừa xúc tiến một Interface nhưng cũng hoàn toàn có thể thừa kế một tờ không giống, thí dụ:

class Letháng extends Fruits implements Fruits1

Oops! We done!

Trên đó là toàn bộ đa số gì tôi tìm hiểu với đúc kết được yêu cầu sẽ vẫn đang còn đông đảo không nên sót, cầu các cao nhân chỉ giáo thêm ạ

*