(Cookie trong PHP) Mỗi khi chúng ta truy cập một website bất kỳ trên máy tính như trên wordpress, medium hay các blog khác. Trang web đều sẽ hiển thị thông báo cài đặt cookie với mục đích lưu trữ thông tin trong máy tính của bạn. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi cookie là gì và làm thế nào để cookie lưu trữ được thông tin của người dùng. Nếu bạn chưa rõ, thì cùng obatambeienwasirherbal.com giải mã ngay qua bài viết về cookie trong PHP này bạn nhé!

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *