Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong Php

Mọi bạn cho em hỏi cầm cố nào là hàm khởi tạo? và khi nào chúng ta sử dụng hàm khởi tạo? Hàm khởi tạo được sử dụng ra làm sao ?

Có một điểm khác hoàn toàn trong hàm khởi chế tạo ra của Laravel cùng với PHP, chính là Laravel cung ứng việc tự động hóa binding object để thực hiện dependency injection, nên khi code vô cùng tiện. Kaka.Bạn vẫn xem: __construct trong php là gì

Hàm khởi tạo

Đó đó là constructor vào PHP. Hàm khởi chế tác cũng là một hàm thông thường nhưng tất cả điểm đặc biệt là nó luôn luôn được call tới lúc ta khởi tạo nên một đối tượng. Nghĩa là các bạn có class A và gồm hàm khởi chế tạo ra __construct, thì toàn bộ các trở nên trong hàm khởi tạo sẽ tiến hành tạo ra khi bạn gọi mang lại nó.Bạn hãy trải nghiệm nó nhằm biết nguyên nhân lại dùng hàm này.Trên obatambeienwasirherbal.com có nhiều tài liệu về hàm tạo, hàm hủy. Mình có 1 số link cho mình tham khảo.https://obatambeienwasirherbal.com/p/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-phpphan-2-bJzKmkePl9N

https://obatambeienwasirherbal.com/p/magic-methods-trong-php-4dbZN7bklYM

Bạn sẽ xem: __construct vào php là gìBạn vẫn xem: học tập về hàm __construct trong php là gì, lập trình hướng Đối tượng trong php

Bạn đang xem: Lập trình hướng đối tượng trong php

*

*

Xem thêm: Bộ Phận Sinh Dục Bé Trai Sơ Sinh Cho Bé Trai, Gái Thời Trang 2022

(Room $room)Vì vậy khi bạn gọi $this->room = $room tức là ở trên đây $this->room đó là cái model Room kìa. Và bạn cũng có thể sử dụng những methods của Room.

Hàm khởi tạo trong các ngôn ngữ lập trình cung cấp lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng (OOP) nói tầm thường và PHP nói riêng là một hàm được tự động thực thi khi tạo mới một đối tượng qua từ bỏ khóa new. Hàm khởi tạo nên sử dụng mục tiêu khởi tạo những giá trị thuở đầu cho đối tượng sau khi tạo nên mới. Vào PHP, khởi tạo mang tên là __construct và là 1 trong những trong những magic method của PHP tuy vậy nó cũng ko tất cả tí nào là magic cả. Chú ý là vào __construct thì không có dùng return nhé bạn!

class Student protected $name; // Đây là hàm khởi tạo, được tự động hóa thực thi khi khởi chế tạo ra instance của một class public function __construct($name) $this->name = $name; $student = new Student("Nguyen Huu Kim");protected $name;

// Đây là hàm khởi tạo, được tự động hóa thực thi lúc khởi sinh sản instance của một classpublic function __construct($name)$this->name = $name;Trong hàm khởi tạo ra anh đưa ra ví dụ thì mình rất có thể thêm cực hiếm hay trực thuộc tính không tính thuộc tính khai báo trước đó không ạ


*

*

Mình tóm loại váy lại một chút nhé:

Bạn chỉ cần nhớ rằng, __construct trong PHP là 1 trong những constructor. Trong những ngôn ngữ thiết kế hướng đối tượng thì constructor luôn luôn được gọi khi chúng ta thực hiện tại tạo new một instance của Class qua tự khóa new. VD:

class Developer protected $fullName; public function __constructor($fullName) $this->fullName = $fullName; public function getFullName() return $this->fullName; // Tạo mới một instance $huukimit và khởi tạo ra ngay giá trị mang lại property $fullName = "Nguyen Huu Kim":$huukimit = new Developer("Nguyen Huu Kim");echo $huukimit->getFullName();Cái Room $room bạn thêm vào hàm khởi tạo ra của Controller, hôm nay Laravel lúc tạo thành một instance cho mẫu Controller đấy nó sẽ tiến hành như sau:$room = new Room(..);$controller = new IndexController($room);Sau kia nó cần sử dụng $controller để gọi vào method tương ứng với route hiện tại. Như các bạn thấy, nghệ thuật tự bind arugment như kia được call là Dependency Injection nhé! Nó được áp dụng trong cả __constructor của Controller cùng trong kích hoạt của Controller và một số chỗ không giống nữa.