Code web php đơn giản

Nạp trăng tròn.000 đ (+trăng tròn Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản)Số khác

Bạn đang xem: Code web php đơn giản

Nếu quý khách hàng thực hiện ví MOMO vui lòng chuyển số chi phí đề xuất nạp đến số điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển khoản là: NAPXU 0 (Trong đó 0 là ID thành viên của doanh nghiệp, Hệ thống auto cộng xu vào tài khoản)
Nạp đôi mươi.000
đ (+trăng tròn Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống
Nếu người sử dụng áp dụng ví Viettel Pay vui lòng chuyển số chi phí cần hấp thụ đến số điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển khoản qua ngân hàng là: NAPXU 0 (Trong số đó 0 là ID thành viên của người sử dụng, Hệ thống auto cộng xu vào tài khoản)
Nạp trăng tròn.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số khác

Lưu ý: quý khách đề nghị đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán thù trực tuyến tại bank trước lúc triển khai.


Xem thêm: alpha skincare

Nạp 20.000
đ (+trăng tròn Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống
*

*

*

*

*

Chủ tài khoản: LỮ HOÀNG SƠN Chi nhánh ngân hàng: KIÊN GIANG Nội dung gửi khoản: NAPXU 0 (Trong đó 0 là id member của khách hàng, Hệ thống đã auto cùng xu vào tài khoản)

Hoặc giao dịch chuyển tiền với nội dung NAPXU_email_cua_ban