Chuyển Chuỗi Sang Mảng Php

PHP là một ngôn ngữ mã mối cung cấp mở được áp dụng để phát triển và viết kịch phiên bản phía thiết bị chủ. Nó được biết đến thoáng rộng và được sử dụng để trở nên tân tiến phía sản phẩm công nghệ chủ. Nó hoạt động hiệu quả với những cơ sở tài liệu như MySQL , Oracle, Microsoft SOL Server, PostgreSQL và nhiều đại lý dữ liệu thịnh hành khác. Nó cũng cung cấp xử lý tệp và mã hóa dữ liệu . 


PHPlà một ngôn từ mã nguồn mở được áp dụng để cải cách và phát triển và viết kịch bạn dạng phía trang bị chủ.Nó được biết đến rộng thoải mái và được thực hiện để cách tân và phát triển phía thiết bị chủ.Nó vận động hiệu trái với các cơ sở dữ liệu nhưMySQL, Oracle, Microsoft SOL Server,PostgreSQLvà nhiều cơ sở dữ liệu thịnh hành khác.Nó cũng cung cấp xử lý tệp vàmã hóa dữ liệu.

Bạn đang xem: Chuyển chuỗi sang mảng php

Nó cung ứng một số kiểu dữ liệu nguyên thủy không giống nhau trong PHP.8 kiểu tài liệu được cung cấp trong PHP được phân loại thành 3 kiểu cụ thể là kiểu định nghĩa trước hoặc vẻ bên ngoài vô hướng, kiểu phức tạp và kiểu quánh biệt.Bài viết này hỗ trợ một cái nhìn sâu sắc về câu hỏi chuyển đổikiểu tài liệu chuỗithànhmảng trong PHPvà những điểm mạnh khi dành được điều này.

Tại sao bạn cần biến hóa một chuỗi thành một mảng trong PHP?

Có những trường hợp khi 1 mảng được nhìn nhận là cân xứng hơn một chuỗi.Ví dụ: chúng ta cũng có thể chuyển đổi mật khẩu được nhập làm đầu vào trong ứng dụng web thành một mảng trước khi lưu trữ chúng trongcơ sở dữ liệu.Điều này cung ứng bảo mật rộng và thuận lợi truy cập vào dữ liệu.Mảng rất có thể giúp chúng ta triển khai tổ chức dữ liệu tốt hơn và chuyển động nhanh hơn.Khi bạn chuyển đổi một chuỗi thành một mảng, nó giúp cho việc làm việc dữ liệu trở cần thuận tiện.Là một ngôn ngữ kịch phiên bản mạnh mẽ, PHP cung cấp nhiều cách tiến hành tích hợp sẵn khác nhau để biến hóa một chuỗi thành một mảng.Bài viết này giải thích một số giải pháp tiếp cận để đạt được trọng trách này.

Sau đó là danh sách đầy đủ các phương thức có thể được sử dụng trong PHP để biến hóa một chuỗi thành một mảng.

str_split() Functionexplode("DELIMITER", STRING)preg_split() Functionstr_word_count() FunctionManually loop through the stringjson_decode() Functionunserialize() Function

Có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, bao hàm cáchàmcó sẵn và các cách tiếp cận bằng tay được áp dụng để biến hóa chuỗi thànhmảng trong PHP.

Hàm str_split ()

Phương thức đầu tiên trong danh sách này là str_split ().Đây là một phương thức PHP bao gồm sẵn được thực hiện để biến đổi một chuỗi thành một mảng bằng cách chia chuỗi thành những chuỗi con nhỏ dại hơn gồm độ dài đồng hóa và tàng trữ chúng trong một mảng.Nó ko sử dụng ngẫu nhiên loại lốt phân bóc tách nào, nó chỉ bóc chuỗi.

Cú pháp của hàm str_split () là:

str_split ($ initial_string, $ splitting_length)

Thông số$ initial_string (bắt buộc): Tham số thứ nhất bạn truyền đến hàm này là chuỗi yêu cầu được chuyển đổi thành một mảng.

$ splitting_length (tùy chọn): Tham số lắp thêm hai là một số nguyên thay mặt đại diện cho thời gian các phần của chuỗi sau khi tách.Nó là một tham số tùy chọn.Nếu ko được thông qua, hàm đã coi độ nhiều năm này là 1 theo mặc định.

Xem thêm: show message php

Giá trị trả lại

Hàm này trả về một mảng bao gồm chứa những phần của chuỗi ban đầu.Nếu độ lâu năm được truyền cho hàm vượt quá độ dài của chuỗi ban đầu, hàm đã trả về toàn bộ chuỗi bên dưới dạng một phần tử, trong khi nếu số nguyên độ dài bé dại hơn một, hàm đã trả về false.

ExampleInput:

"Program"

Output:

Array

(

<0> => P

<1> => r

<2> => o

<3> => g

<4> => r

<5> => a

<6> => m

)

Input:

"Programming Language"

Output:

Array

(

<0> => Prog

<1> => ram

<2> => ming

<3> => Lang

<4> => uage

)

The following example illustrates the working of the str_split() function khổng lồ convert string khổng lồ array in PHP.

");

// passing length as second argument

// length = 3

$my_array2 = str_split($my_string, 3);

// print the array

echo "The array of length 3 elements is: ";

print_r($my_array2); // sam, ple, str, ing

?>

*

Trong lấy ví dụ trên, nó khởi tạo ra một trở thành $ my_string1 với cùng một chuỗi “Chuỗi mẫu”.Nó sử dụng phương thức str_split () để chuyển đổi chuỗi thành một mảng.Biểu thức sau gửi chuỗi tới phương thức này mà không truyền đối số độ dài.

$ my_array1 = str_split ($ my_string);

Theo mang định, nếu như bạn không vượt qua dấu chia cách độ dài, nó đã nhận nó là 1. Do vậy, nó biến hóa các phần tử riêng biệt của chuỗi thành các phần tử mảng.Và biểu thức sau đưa 3 làm dấu phân làn độ dài, biến hóa chuỗi con tất cả độ lâu năm 3 thành các phần tử mảng.

$ my_array2 = str_split ($ my_string, 3);

explode("DELIMITER", STRING);

Hàm boom () là 1 trong phương thức khác của PHP được áp dụng để biến đổi một chuỗi thành một mảng.Không y như hàm str_split (), hàm này áp dụng dấu phân bóc hoặc vết phân bóc tách cần được đưa làm đối số đến hàm.Dấu phân tách bóc này có thể là lốt phẩy (,), vệt chấm (.) Hoặc bất cứ thứ gì.Sau khi tách bóc chuỗi thành các chuỗi con nhỏ tuổi hơn, hàm này lưu trữ chúng vào một mảng cùng trả về mảng.

Cú pháp của hàm boom () là

bùng nổ ($ phân tách, $ initial_string, $ no_of_elements)

Thông số

Dấu phân bóc $: vết phân bóc là một ký kết tự lệnh mang đến hàm boom () để bóc chuỗi bất cứ bao giờ nó phân phát hiện vệt phân bóc tách và lưu trữ chuỗi bé đó trong mảng.$ initial_name: Tham số thiết bị hai được truyền đến hàm này là chuỗi phải được biến hóa thành một mảng.$ no_of_elements (tùy chọn): Đây là tham số sau cuối và là thông số tùy chọn được chuyển cho hàm này.Tham số này thay mặt đại diện cho số lượng chuỗi nhưng nó sẽ phân tách chuỗi ban đầu.Số này có thể là số dương, số âm hoặc số không.Tích cực: trường hợp số nguyên được truyền là số dương, thì mảng sẽ tàng trữ nhiều số bộ phận này.Nếu bạn bóc chuỗi thành nhiều hơn thế nữa N số phần liên quan đến lốt phân cách, thì N-1 phần tử đầu tiên vẫn không thay đổi và phần còn lại phối kết hợp để tạo thành thành một phần tử duy nhất.Zero: ví như số nguyên được truyền là 0, thì mảng đã chứa tổng thể chuỗi bên dưới dạng 1 phần tử duy nhất.Phủ định: giả dụ số nguyên được truyền là số âm thì N phần tử cuối thuộc của mảng có khả năng sẽ bị cắt vứt và nó vẫn trả về các thành phần còn lại.

Giá trị trả lại

Hàm boom () trả về một mảng bao gồm chứa những đoạn chuỗi làm thành phần của nó.

ExampleInput:

explode(“ “, “Hello, what is your name?")

Output:

Array

(

<0> => Hello,

<1> => What

<2> => is

<3> => your

<4> => name?

)

Input:

explode(“ “, “Hello, what is your name?", 3)

Output:

Array

(

<0> => Hello,

<1> => What

<2> => is your name?

)

Input:

explode(“ “, “Hello, what is your name?", -1)

Output:

Array

(

<0> => Hello,

<1> => What

<2> => is

<2> => your

Ví dụ sau minh họa hoạt động của hàm boom () để chuyển đổi chuỗi thành mảng vào PHP.