Chào bác sĩ em đang mang thai được 32 tuần nhưng thai nhi cân nặng chỉ duoc được 1kg7 em được khuyến khích tăng thêm xin bác sĩ tư vấn giúp em chế độ ăn uống để thai nhi tăng cân đủ chuẩn ạ

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *