Cài đặt php 7 trên centos 7

Hướng dẫn cách cài đặt PHP trên CentOS 7; upgrade lên PHP 7.0, 7.1, 7.2 với 7.3 trên hệ thống CentOS 7, cũng giống như cách tích thích hợp PHP cùng với Nginx cùng Apache.

Bạn đang xem: Cài đặt php 7 trên centos 7

Ngoài ra, trước khi thiết lập phiên bản PHP 7.x các bạn cần chắc chắn rằng các ứng dụng của bạn sẽ hỗ trợ nó.

*

Điều kiện để setup PHP trên CentOS 7

Trước khi bước đầu cài đặt, bạn phải đăng nhập vào sản phẩm chủ của bản thân mình bằng một thông tin tài khoản (user account) có quyền sudo hoặc root user. Cách xuất sắc nhất chính là chạy các lệnh quản ngại trị như sudo user thay vì chưng root. Nếu bạn không có sudo user cho hệ thống của bản thân mình thì bạn có thể khởi tạo.

Kích hoạt Remi repository

Các gói PHP 7.x tất cả sẵn trong một vài repository khác nhau. Chúng tôi sẽ sử dụng Remi repository, nó cung cấp các phiên phiên bản mới hơn của những gói phần mềm khác nhau bao hàm cả PHP.

Remi repository nhờ vào EPEL repository. Chạy lệnh sau để kích hoạt cả Remi cùng EPEL repository.

sudo yum install epel-release yum-utilssudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpmYum có thể nhắc các bạn nhập khóa GPG. Nhập y và nhấn Enter.

Xem thêm: Giới Thiệu Dropshipping Là Gì ? Cẩm Nang Đầy Đủ Từ A Lợi Ích Và Hạn Chế Của Drop Shipping

Tiếp theo đây đang là giới thiệu cách thiết lập PHP 7.x bằng cách bật Remi repository say mê hợp. Nếu như bạn đã thiết lập PHP 5.4 cho hệ thống, yum sẽ cập nhật các gói PHP.

Cài đặt PHP 7.x bên trên CentOS 7

Cài đặt PHP 7.3 bên trên CentOS 7

PHP 7.3 là phiên bản mới độc nhất của PHP. Phần nhiều các ứng dụng, famework mới nhất của PHP bao gồm WordPress, Drupal, Joomla và Laravel phần đa được cung ứng đầy đầy đủ PHP 7.3.

Thực hiện tại theo các bước bên dưới để cài đặt PHP 7.3 trên CentOS 7.

Bước 1: Cài để Remi:

sudo yum-config-manager --enable remi-php73Bước 2: Cài để PHP 7.3 và một trong những module PHP phổ biến:

sudo yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlndBước 3: Sau khi thiết lập thành công, để đánh giá lại tin tức phiên phiên bản PHP đang rất được kích hoạt lên server, bạn sử dụng lệnh:

sudo yum-config-manager --enable remi-php72Bước 2: Sau khi đang kích hoạt thì tiến hành thiết đặt PHP 7.2 với một vài ba module PHP phổ biến:

sudo yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlndBước 3: Sau khi thiết đặt thành công, để khám nghiệm lại thông tin phiên bản PHP đang được kích hoạt lên server, bạn áp dụng lệnh:

Bước 1: Kích hoạt Remi PHP 7.1 bởi lệnh:

sudo yum-config-manager --enable remi-php71Bước 2: Cài để PHP 7.1 cùng một vài module PHP phổ biến:

sudo yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlBước 3: Kiểm tra xem đã setup thành công tuyệt chưa bởi lệnh:

Cấu hình PHP 7.x

Cấu hình PHP 7.x để triển khai việc với Apache

Nếu ai đang sử dụng Apache làm cho web server của mình thì chỉ cần restart lại thương mại dịch vụ Apache bằng dòng lệnh sau:

sudo systemctl restart httpd

Cấu hình PHP 7.x để làm việc với Nginx

Khác cùng với Apache, Nginx không có cung cấp tích hợp nhằm xử lý những tệp PHP, bởi vì vậy chúng ta cần thiết lập một vận dụng riêng tứ như PHP FPM, nó sẽ xử lý những tệp PHP.

Chạy lệnh sau để setup các gói PHP FPM:

sudo yum install php-fpmTheo mang định, PHP FPM đã chạy bên dưới dạng user apache bên trên cổng 9000. Shop chúng tôi sẽ biến hóa user từ nginx và biến đổi từ TCP socket thanh lịch Unix socket. Để có tác dụng được như vậy, chỉnh sửa lại những dòng màu vàng mặt dưới:

/etc/php-fpm.d/www.conf...user = nginx...group = nginx...listen = /run/php-fpm/www.sock...listen.owner = nginxlisten.group = nginxĐảm bảo rằng thư mục /var/lib/php gồm quyền sở hữu chủ yếu xác:chown -R root:nginx /var/lib/phpKhi đã triển khai các cố đổi, kích hoạt với khởi động thương mại & dịch vụ PHP FPM bằng lệnh:

sudo systemctl enable php-fpmsudo systemctl start php-fpmTiếp theo, chỉnh sửa chỉ thị sever ảo Nginx và phân phối location block để Nginx hoàn toàn có thể xử lý các tệp PHP.

server # . . . Other code location ~ .php$ try_files $uri =404; fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; Để cấu hình mới gồm hiệu lực, hãy restart lại Nginx:

sudo systemctl restart nginxVậy là các bạn đã thiết đặt xong PHP bên trên CentOS 7. Chúc bạn thành công!