Html là gì? các thành phần của html là gì? các thành phần chính của html

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ khắc ghi siêu văn bản)HTML tế bào tả kết cấu của trang Web bằng phương pháp đánh dấuCác bộ phận HTML là các khối nhằm xây dựng những trang WebCác thành phần HTML được thể hiện bởi các thẻThẻ HTML gắn thêm nhãn những phần câu chữ như "heading", "paragraph", "table", v.v.Trình chu đáo không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng nhằm thông dịch nội dung của trang web

Ví dụ: Một tư liệu HTML cơ bản như sau

Tổng hợp tài liệu học html css cơ bản toàn tập cập nhật 2019
  • 18+ online store website themes & templates
  • Tạo khoảng cách trong html
  • Hướng dẫn tạo các dấu mũi tên với css