By Là Gì

by /bai/* danh từ– gần, cạnh, kế, bên=by the sea+ gần biển=to sit by someone+ ngồi cạnh ai– về phía=North by East+ hướng bắc hơi lệch về phía đông– qua, ngang qua, xuyên qua, dọc theo (chỉ hướng và chuyển động)=to come by the fields not by the roads+ đi xuyên qua các cánh đồng không dọc theo các con đường– vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng (chỉ thời gian)=to attack by night+ tấn công vào đêm=to withdraw by daylight+ rút vào lúc trời sáng=by tomorrow+ khoảng ngày mai=by this time+ vào lúc này– theo cách, bằng cách, theo từng=to rent the house by the year+ cho thuê nhà theo từng năm=to sell coal by the ton+ bán hàng theo từng tấn một=step by step+ từng bước, dần dần– bằng, bởi, do=the streets are lighted by electricity+ phố xá được thắp sáng bằng điện=to travel by sea+ đi du lịch bằng đường biển=to send something by post+ gửi vật gì bằng đường bưu điện=by mistake+ do lỡ, do nhầm– theo như, phù hợp với=by someones leave+ theo sự cho phép của ai=by article 3 of the Treaty+ theo điều 3 của hiệp ước– đến mức, đến khoảng=the bullet missed the target by two inches+ viên đạn trượt mục tiêu khoảng hai insơ– trước=to swear by Almighty God that…+ xin thề trước thượng đế là…!by the by; by the way– à này, nhân đây, tiện thể!by oneself– một mình không có ai giúp đỡ!to have something by one– có vật gì trong tay* phó từ– gần=nobody was by+ không có ai ở gần– qua=to hurry by+ đi vội qua– sang một bên, ở bên; dự trữ, dành=to put (lay, set) something by+ để cái gì sang một bên; để dành cái gì!by and by– lát nữa thôi; ngay bây giờ!by and large– nhìn chung, nói chung, rút cục* tính từ– (như) bye


Bạn đang xem: By là gì

by– bằng, bởi– b. formula bằng công thức– b. nomeans không có cách nào, không khi nào– b. virtue of vì, do, theo,


Rate this post

Liên Quan


Tagged With: B Filed Under: English – Vietnamese

About obatambeienwasirherbal.com

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Ghép File Pdf, Top 5 Phần Mềm Cắt Ghép File Pdf Tốt Nhất

obatambeienwasirherbal.com | Website giải thích từ ngữ, thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp chuẩn cho độc giả. Chúng tôi cố gắng cung cấp cả các ví dụ để mọi thứ trở nên thuận tiện, dễ hình dung nhất.


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


Từ Khóa Mới Nhất

Ayatollahs là gì?Thành tích vĩ đại tiếng Anh là gì?Tiểu đệ tiếng Anh là gì?Mụt tiếng Anh là gì?Minuting là gì?Distortions là gì?Điều thiệt hại tiếng Anh là gì?Orpine là gì?Giáo án tiếng Anh là gì?Anemospore là gì?Kiểm tra chéo tiếng Anh là gì?Nguyên tắc cứng rắn tiếng Anh là gì?Screever là gì?Type-Setter là gì?Mortise là gì?Thẩm nghiệm tiếng Anh là gì?Overbuy là gì?X quang tiếng Anh là gì?Bầy ngỗng tiếng Anh là gì?Excellencies là gì?Determinist là gì?Rượu lý gai tiếng Anh là gì?Lắm sãi không ai đóng cửa chùa tiếng Anh là gì?Thuyết ngẫu nhiên tiếng Anh là gì?Thuds là gì?Rate-Fish là gì?Whipping là gì?Giục cơn buồn tiếng Anh là gì?Hiệp định đình chiến tiếng Anh là gì?Hot-Plate là gì?

Quản trị tài chính giúp nhà quản lý doanh nghiệp và sử dụng tốt nguồn vốn của mình, tránh tình huống bị động về tiền mặt và thâm hụt về nguồn tài chính. Từ đó, nhà quản lý vận hành tốt các hoạt động kinh doanh, từ đó, tối đa hóa lợi nhuận và giá trị của doanh nghiệp. Tất cả những kiến thức, kinh nghiệp quản trị doanh nghiệp, tài chính, kế toán này đều có trên trang dan tai chinh ví dụ như Hàm insa, dich vu thue những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.