TỔNG QUAN VỀ TDD VÀ BDD LÀ GÌ, TÌM HIỂU NHỮNG THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ BDD

Là một developer trong doanh nghiệp Nhật đang áp dụng tìm hiểu mô hình TDD nên mình muốn chia sẽ hiểu biết của bản thân về Test-Driven Development (TDD) và Behavior-Driven Development (BDD) – mô hình phát triển phần mềm hướng kiểm demo (test oriented) theo lòng tin Agile đã được vận dụng rộng rãi.

Bạn đang xem: Tổng quan về tdd và bdd là gì, tìm hiểu những thông tin tổng quan về bdd


1. TDD là gì?

Chính xác cùng với nghĩa đen của nó: “Test-Driven Development” hoàn toàn có thể được tạm gọi là mô hình phát triển cùng với trọng tâm nhắm tới việc kiểm thử. TDD được xây dựng theo nhì tiêu chí: Test-First (Kiểm demo trước) với Refactoring (Điều chỉnh mã nguồn) <1>. Vào đó, lúc 1 yêu cầu phần mềm (requirement) được đặt ra:

Người developer biên soạn thảo kịch bản kiểm thử (test case) đến yêu mong đó trước tiên và chạy thử kịch phiên bản đó thứ 1 tiên.

Xem thêm:

Hiển nhiên, việc chạy demo sẽ giới thiệu 1 kết quả thất bại vị hiện tại chức năng đó chưa được xây dựng (và thông qua tác dụng đó, ta cũng kiểm tra được là kịch bản kiểm thử này được viết đúng).Theo đó, phụ thuộc vào mong mong (expectation) của kịch bản kia, tín đồ developer sẽ xây dựng một lượng mã mối cung cấp (source code) trọn vẹn để lần chạy thứ hai của kịch phiên bản đó thành công.Nếu trong lượt chạy thứ hai vẫn đưa ra 1 tác dụng thất bại, điều đó tức là thiết kế không ổn và tín đồ developer lại chỉnh sửa mã nguồn với chạy lại kịch bạn dạng đến khi thành công.Khi kịch phiên bản kiểm thử được chạy thành công, người developer tiến hành chuẩn chỉnh hóa đoạn mã nguồn (base-line code) và liên tục hồi quy với kịch phiên bản kiểm demo tiếp theo. Việc chuẩn hóa bao gồm thêm các comment, thải trừ các dư thừa, buổi tối ưu những biến…

*
*
*
*
*

Mô hình BDD – TDD trong Agile tế bào phỏng vị Paul Littlebury


Từ quy mô trên ta thuận lợi nhìn nhận thấy sự ưu việt BDD có lại đặc biệt là trong các dự án phần mềm lớn cùng phức tạp, lúc cả hai cẩn thận phân hóa sứ mệnh và quality phải đi đôi. Ngoại trừ ra, việc chạy kịch phiên bản kiểm test và cách xử lý sớm những vấn đề xây cất ngay trong khâu xây cất giúp giảm thiểu tối đa ngân sách và công sức sữa chữa trị lỗi.

Trong khi có mang BDD mang tính lý thuyết, việc ứng dụng của này lại đặt nặng sự thực nghiệm. Để phát huy ích lợi về thời hạn trong việc xây dựng kịch phiên bản kiểm thử, ngôn từ và bí quyết truyền tải là một thử thách lúc phải đáp ứng nhu cầu khả năng hiểu hiểu từ cả 2 khía cạnh: thoải mái và tự nhiên và thiết kế. Bởi sự vay mượn từ ngữ điệu viết User Story, ngôn từ Gherkin được phát triển để giao hàng nhu cầu đó với cấu tạo đơn giản, hướng đối tượng người dùng và tương đồng cho những kịch bản: Given – When – Then (mình sẽ trình bày rõ rộng về ngữ điệu này ở các loạt bài khác).