Bài tập về toán tử trong javascript

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài lí giải cơ bản về JavascriptĐối tượng vào JavaScriptHoạt cồn JavaScript nâng caoNguồn tư liệu IMS DB
Toán tử vào JavaScript
Trang trước
Trang sau

Một toán tử là gì?

Chúng ta xem biểu thức đơn giản sau: 4 + 5 là bởi 9. Tại phía trên 4 và 5 là các operands - toán hạng và "+" được điện thoại tư vấn là operator - toán tử. JavaScript cung cấp các đẳng cấp toán tử sau:

Toán tử số học

Toán tử so sánh

Toán tử xúc tích và ngắn gọn (hoặc quan liêu hệ)

Toán tử gán

Toán tử điều kiện

Bây giờ họ xem xét từng toán tử một.

Bạn đang xem: Bài tập về toán tử trong javascript

Toán tử số học

JavaScript hỗ trợ các thứ hạng toán tử số học sau:

Giả sử trở thành A giữ cực hiếm 10 và biến chuyển B giữ quý hiếm 20, thì khi đó:


STTToán tử cùng Miêu tả
1

+ (Phép cộng)

Cộng hai toán hạng

Ex: A + B đang cho công dụng là 30

2

- (Phép trừ)

Trừ toán hạng sản phẩm hai từ bỏ toán hạng đầu.

Xem thêm: Giày Sf Là Gì ? Phân Biệt Giày Super Fake (Sf) Với Giày Replica

Ex: A - B đang cho tác dụng là -10

3

* (Phép nhân)

Nhân hai toán hạng

Ex: A * B đang cho hiệu quả là 200

4

/ (Phép chia)

Chia số phân chia cho số bị chia

Ex: B / A đang cho kết quả là 2

5

% (Phép phân tách lấy phần dư)

Kết quả là phần dư của phép chia.

Ex: B % A đã cho tác dụng là 0

6

++ (Tăng lên 1)

Tăng giá trị integer lên 1

Ex: A++ vẫn cho hiệu quả là 11

7

-- (Giảm đi 1)

Giảm một quý hiếm integer đi một

Ex: A-- sẽ cho hiệu quả là 9

Ghi chú − Toán hạng cùng (+) thao tác làm việc với những số cũng giống như các chuỗi, ví dụ: "a" + 10 đang cho hiệu quả là "a10".