Những lưu Ý khi sử dụng từ as là gì, sau as là gì

5 CÁCH DÙNG “AS” trong TIẾNG ANHCách cần sử dụng 1: AS CÓ NGHĨA LÀ: BỞI VÌKhác với BECAUSE, khi sử dụng AS để phân tích và lý giải lý vị thì nguyên nhân đó fan nghe/người đọc đã biết rồi.Ví dụ: As you failed the test, you will have lớn take the whole course again.

Bạn đang xem: Những lưu Ý khi sử dụng từ as là gì, sau as là gì

(Vì bạn đã thi trượt, chúng ta phải học lại cả khóa học).As vietnam is next door to lớn china, it has to lớn be cautious with its foreign policies. (Vì nước ta nằm gần cạnh bên trung quốc nên phải an toàn với chính sách ngoại giao của mình).Cách cần sử dụng 2: As tất cả nghĩa là: với tư giải pháp là.Với nghĩa này, tất yếu sau AS phải là 1 trong những danh từ.Ví dụ:He works in that hospital as a chief nurse (Anh ấy làm cho ở bệnh viện đó với cương vị là Điều dưỡng Trưởng).I am telling you this as a friend (Tôi mang đến anh biết điều đó với bốn cách là một trong người bạn)Cách cần sử dụng 3: As tức là Như+ cùng với nghĩa “như”, AS được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ).Ví dụ:As I said, english grammar is not that difficult to lớn understand (Như tôi sẽ nói, văn phạm giờ đồng hồ Anh không đến nỗi cực nhọc hiểu lắm).Please do as you are told (Vui lòng làm y như chúng ta được yêu cầu)+ với nghĩa “Như”, AS còn được theo sau bởi một vượt khứ phân từ, tức rượu cồn từ thêm ED hoặc đụng từ bất quy tắc ở cột 3.As mentioned above (như đã được nhắc làm việc trên)As shown above (như vẫn được trình diễn ở trên)+ Thành ngữ As you wish: lâm thời dịch “Tùy bạn vậy” (nếu bạn có nhu cầu vậy tôi sẽ làm theo ý bạn, mặc dù tôi không tán thành lắm)Cách cần sử dụng 4: AS vào THÀNH NGỮ SUCH AS với AS LONG ASSUCH AS : tức là chẳng hạn như.Sau Such as là 1 trong những loạt phần đông danh từ dùng làm liệt kê.Sau such as không buộc phải dấu phẩy cũng không buộc phải dấu nhị chấm.Ví dụ:There are many things you can vị to improve your english, such as listening to lớn english music, watching english movies & going khổng lồ english speaking clubs. ( có khá nhiều thứ chúng ta cũng có thể làm để cải thiện trình độ giờ đồng hồ Anh của mình, ví dụ như nghe nhạc giờ Anh, xem phim giờ Anh cùng tham gia câu lạc cỗ nói tiếng Anh)I can play many musical instruments such as the guitar, the piano and the flute (Tôi rất có thể chơi những nhạc cụ ví dụ điển hình như bọn ghita, lũ dương cầm và sáo)AS LONG AS: tức là “miễn là”.Ví dụ:You can borrow this book as long as you return it before sunday (Bạn có thể mượn cuốn sách này miễn là chúng ta trả lại trước thời gian ngày Chủ nhật)AS LONG AS: bao gồm nghĩa “dài đến..”Đứng trước một bé số+ đơn vị chiều dài.Ví dụ:Some snakes are as long as 4 meters. (một số loài rắn dài cho 4 m)AS LONG AS: gồm nghĩa Đến..(bao lâu) hoặc bao lâu..

Xem thêm: Thấy 3 Dấu Hiệu Này Ở Mũi, Hãy Đi Khám Ung Thư Mui, ​Hiểu Ung Thư Mũi Xoang Để

Theo sau vày một bé số+ đối kháng vị thời hạn hoặc một mệnh đề.Ví dụ:This job can take as long as 10 days (Công việc này rất có thể mất mang lại 10 ngày)You can stay here as long as you lượt thích (bạn có thể ở trên đây bao lâu tùy thích)Cách sử dụng 5:AS trong đối chiếu bằng: As+ Tính từ/Trạng từ + As….Ví dụ:He is as tall as his father (anh ấy cao bằng cha của anh ấy) .This is not as easy as it looks (cái này quan sát tưởng dễ nhưng không dễ như vậy đâu).Đôi khi người ta dùng so sánh bằng cơ mà không gửi ra đối tượng so sánh thứ hai vì chưng ngữ cảnh được cho phép tự hiểu.Ví dụ:He has two daughters. The older one is not as pretty (Ông ấy bao gồm 2 cô bé gái. Cô to hơn không đẹp bằng cô út)
*

học tập tiếng anh online thuộc KFE để nâng tầm kỹ năng của bạn. Hết sức nhiều bài viết hay về ngữ pháp giờ anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.